Beroepsaansprakelijkheid: Tijdens het uitoefenen van een beroep kunnen er fouten gemaakt worden. Als de beroepsbeoefenaar een fout maakt kan die aansprakelijk worden gesteld. De klant of patiënt mag verwachten van de beroepsbeoefenaar dan er kennis en ervaring aanwezig is. Hij mag daarom verwachten dat u geen fouten maakt. De (ziektekosten)verzekeraar van de slachtoffer stelt de persoon of bedrijf aansprakelijk voor de kosten die ontstaan zijn na het ongeval. Voor rechtshulp bij schadevergoeding en procedures kunt u ons aansprakelijkheidsrecht advocaat inschakelen.  

Het uitgangspunt in het civiele recht is dat men schade zelf dient te dragen. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om van deze hoofdregel af te wijken. Het aansprakelijkheidsrecht stelt vast wanneer iemand in het algemeen of in een bepaald geval aansprakelijk is voor schade die een ander geleden heeft. Daarbij dient te worden opgemerkt dat aansprakelijkheid niet moet worden verward met verantwoordelijkheid. Onder wettelijke aansprakelijkheid valt onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

U wilt schadevergoeding eisen: De verplichting tot het moeten betalen van schadevergoeding is als er sprake is van Wanprestatie (niet nakomen) van een overeenkomst, op grond van de wet, op grond van de gesloten overeenkomst zelf. Onrechtmatige daad: Een onrechtmatige daad, schade, toerekenbaarheid aan de ‘dader’, verband tussen onrechtmatige daad en schade, indien er een norm is geschonden en arbeidsongeval. Als vermogensschade komt in aanmerking voor schadevergoeding: geleden verlies, misgelopen winst, kosten ter voorkoming of beperking van schade, kosten ter vaststelling van schade, kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid, incassokosten.[/showhide]