Cybercrime

Cybercrime melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Cybercrime
Traditionele vormen van criminaliteit zoals inbraak, diefstal, geweld en vernieling neemt af. De kans dat een particulier of bedrijf slachtoffer wordt van criminaliteit gepleegd met een ICT middel is daarentegen toegenomen. De afgelopen jaren is 45% van het bedrijfsleven getroffen door cybercrime en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Malware, ransomware, phishing, ddos-aanvallen en traditionele delicten als diefstal, fraude, afpersing, belediging, discriminatie, grooming en kinderporno op het Tor-(deep)web die gepleegd worden met ICT middelen valt onder Cybercrime. 

Preventie
Cybercriminelen richten zich meestal op het verkrijgen van toegang tot kapitaal en stelen van persoonsgegevens. Hackers kunnen ook erop uit zijn om bedrijfs- en productieprocessen te verstoren door verspreiding van computervirussen. Als ondernemer wilt u weten of u risico loopt op cybercrime en hoe groot de kans is dat uw kapitaal wordt gestolen en uw data op straat kan komen te liggen. Wilt u weten waar de zwakke plekken zitten en welke kwestbaarheden er zijn en wilt u risico’s verkleinen, dan is het raadzaam om een ervaren cyberexpert in te schakelen die ondersteuning kan bieden bij het nemen van preventiemaatregelen. Ook particulieren kunnen melden.  

Slachtoffer van cybercrime
Bedrijven kunnen schade oplopen door diefstal van persoonlijke gegevens of datadiefstal, bedrijfsschade oplopen door ransomware of een andere variant van cybercrime, schade door i

Strafrecht
Daders kunnen worden opgespoord door de Team High Tech Crime van de politie. Als u ondernemer of particulier bent en slachtoffer bent van cybercrime, dan kan een cybercrime advocaat u bijstaan bij het doen van aangifte, begeleiden in het juridische proces, bijstaan ter zitting, uw schade berekenen en civielrechtelijk schadevergoeding vorderen. De cybercrime advocaat staat ook verdachten bij. Op computervredebreuk staat een gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van 20.000 euro. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over cybercrime. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij preventie, schade, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Cybercrime van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V W