Cybercrime

Cybercrime melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bent u slachtoffer geworden van cyber-criminaliteit, vermoedens van internetcriminaliteit, datalekken, informatiebeveiliging en overige digitale thema’s kunt u melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Doe bij cybercriminaliteit aangifte bij de politie. Hackers anoniem tippen via meld misdaad anoniem. Bij datalekken geld er een meldplicht. Bedrijven en overheden moeten direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er sprake is van een ernstig datalek. Bedrijven die niet melden kunnen een boete riskeren.

Op de website van de Nationaal Cyber Security Center vind u veel informatie over cyberveiligheid.

Bent u slachtoffer van cybercrime dan kunt u aangifte doen (tegen de verdachte). Als het Openbaar Ministerie na uw aangifte besluit om de zaak voor de strafrechter te laten komen dan kunt u bij een strafrechtelijke procedure als benadeelde partij zich voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. Zou de schadebepaling te gecompliceerd zijn om in een strafzaak behandeld te worden dan kunt u via een civiele procedure de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding.  

Bij cybercriminaliteit kunnen de volgende schade ontstaan: materiële schade zoals opruimen van de schade en het controleren van achtergebleven software zoals rootkits, immateriële schade zoals schending van de privacy en datadiefstal, boete vanwege datalekken en eventuele gerechtskosten

Cybercrime preventieadviezen: 

  • Detecteren van zwakheden in uw netwerk voor bedreigingen die van buiten uit binnenkomen.
  • Beschermen van uw data en applicaties. 
  • Monitoren van netwerk: verdachte situaties snel opmerken en adequaat reageren op incidenten.
  • Periodiek testen van beveiliging.
  • “Verplichte” bewustwording procedure meldplicht datalekken. (GDPR gaat WBP vanaf 2018 vervangen.)
  • Richtlijnen voor beveiliging over mobiel werken, toegang systemen, gebruik en beveiligen opslagmedia.
  • ICT-systemen en netwerken beveiligen en up-to-daten.
  • Schakel een organisatie in die gespecialiseerd is in cybersecurity.
  • Sluit een cyberverzekering af voor uw bedrijf tegen cyberschade.

Cybercrime is in de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. De computer en internet zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfsleven. Hiermee neemt de kans op cybercriminaliteit toe. Cybercriminaliteit tegen het bedrijfsleven richt zich meestal op het verkrijgen van toegang tot kapitaal. Hackers zijn er op uit zijn om bedrijfs- en productieprocessen te verstoren. Verspreiding van computervirussen tot misbruik van persoonsgegevens behoort tot cybercriminaliteit. TNO becijfert de schade door cyber crime in Nederland op 10 miljard euro per jaar. Net als vorig jaar blijft cybercriminaliteit een belangrijk punt van aandacht. Cyberaanvallen zijn aantrekkelijk vanwege de grote impact door inzet van vrij beperkte middelen en raken de gehele samenleving. Ook houdt de dreiging van statelijke actoren aan, meer dan honderd landen spioneren wereldwijd met digitale middelen en gebruiken digitale aanvallen om democratische processen te beïnvloeden.

Meld.nl neemt geen meldingen aan en verzamelt geen persoonsgegevens via deze site. Meld.nl is een portal en geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Zie disclaimer.

Cybercrime van A t/m Z

4 A B C D E F G H I K M N P R S T V W