• majoreren, het meer claimen dan er daadwerkelijk aan schade geleden is
  • fingeren, het doen voorkomen of schade geleden is, of het zo verdraaien van de feiten dat schade onder de polisdekking valt
  • ensceneren, het opzettelijk veroorzaken van schade die de onder dekking van de overeenkomst valt
  • verzwijgen, het doen afsluiten van een verzekering op grond van onvolledige of verkeerde informatie