Gemeente Zaken

Gemeente zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Voor hulpvragen kan je terecht op de website van regelhulp. Meldingen die gaan over uw leefomgeving en openbare ruimte doet u bij uw gemeente.

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, CIZ, UWV, CAK, Stichting Opvoeden en SVB. Daarnaast zijn vele organisaties betrokken bij de totstandkoming van de inhoud. Voor inhoudelijke vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij de organisaties die deze hulp leveren.

Een ander wegwijzer is DiSK die staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Vanuit de gemeente zal 1 persoon ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die dat nodig hebben. Deze persoon doet dat op basis van 1 plan voor het hele huishouden. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren.

Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke nieuwe taken bij of de huidige taken worden uitgebreid.
– Zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen;
– Hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken);
– De jeugdzorg;

Meldingen die gaan over uw leefomgeving en openbare ruimte doet u bij uw gemeente. Zie register voor gemeentelijke meldingen.

Meld.nl neemt geen meldingen aan en verzamelt geen persoonsgegevens via deze site. Meld.nl is een portal en geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Zie disclaimer.

Gemeente Zaken van A t/m Z

A B C D E G H I L M O R S T U V W Z