Gemeente Zaken

Meldingen betrekking op uw gemeente kunt u melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Meldingen die gaan over uw leefomgeving en openbare ruimte doet u ook bij Meld.nl.

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Vanuit de gemeente zal 1 persoon ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die dat nodig hebben. Deze persoon doet dat op basis van 1 plan voor het hele huishouden. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren.

Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke nieuwe taken bij of de huidige taken worden uitgebreid.
– Zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen;
– Hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken);
– De jeugdzorg;

Meldingen die gaan over uw leefomgeving en openbare ruimte doet u bij uw gemeente. Zie register voor gemeentelijke meldingen.

Gemeente Zaken van A t/m Z

A B C D E G H I L M O P R S T U V W Z