Gemeente

Gemeente zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

Burgers die rechtshulp nodig hebben bij overheidszaken kunnen hier melden.(Bestuursrecht).

Voor Wmo en PGB zaken kunt u hier terecht.


Problemen met uw uitkeringsinstantie? U kunt hier uw melding achterlaten.(Sociale Zekerheidsrecht).

U kunt de volgende zaken hier melden:  Adresfraude – Foutparkeren – Geluidsoverlast – Geuroverlast – Identiteitsfraude – Milieuovertredingen – Ongedierteoverlast – Overtredingen – Privacyschending – Vergunningen – Woonfraude – Woonoverlast  

Gemeente van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P R S U V W