Intellectuele Eigendom

Inbreuk Intellectuele Eigendom melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Heeft u te maken met inbreuk op, bescherming en overdragen van auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of ander rechten op intellectueel eigendom en opleggen van verbod, schadevergoeding of andere maatregelen bij overtredingen van IE rechten? Laat uw zaak screenen door Meld.nl. 

Zonder toestemming van de maker is het niet toegestaan om het werk na te maken of te verkopen. Zonder toestemming wordt er inbreuk gemaakt op uw recht en kunt u een verbod laten opleggen en schadevergoeding eisen.  Inbreuk op IE rechten kan soms strafbaar zijn, denk aan grootschalige piraterij. De overtreder kan door justitie strafrechtelijk worden vervolgd.

Hulp nodig bij rechtbreuk op octrooi, merken, plagiaat, kunstvervalsing en andere zaken rondom intellectuele eigendom? 

Doe hier uw aanvraag>>>

Intellectuele Eigendom van A t/m Z

A B C D E F H I K L M N O P R S T U V W Z