Intellectuele Eigendom

Inbreuk Intellectuele Eigendom melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.

Doe hier uw aanvraag>>>

Bij inbreuk op, bescherming en overdragen van auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of ander rechten op intellectueel eigendom en opleggen van verbod, schadevergoeding of andere maatregelen bij overtredingen van IE rechten kunt u terecht bij Meld.nl. 

Met het intellectuele eigendomsrecht kunt u als maker voorkomen dat een ander uw werk namaakt en verkoopt. Gebeurt dit zonder uw toestemming, dan wordt er inbreuk gemaakt op uw recht en kunt u daartegen optreden door een verbod en schadevergoeding. 

Inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht kan ook strafbaar zijn. De officier van justitie kan besluiten om de inbreukmaker strafrechtelijk te vervolgen. Bijvoorbeeld bij grootschalige inbreuk (piraterij). Ook rechtbreuk op octrooi , rechtbreuk op merken, rechtbreuk op intellectuele eigendomplagiaat en kunstvervalsing kunt u melden via Meld.nl.

Voor rechtshulp kunt u terecht bij een IE rechten advocaat. 

Inbreuk op IE rechten is bijvoorbeeld wanneer iemand zonder toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt, door ze op internet te zetten, af te drukken in een boek of kopieën te geven aan een ander. Grootschalige inbreuk op auteursrechten noemt men ook wel ‘piraterij’. Videomakers kunnen tegenwoordig een claim indienen als zij menen dat hun copyright is geschonden met een bepaalde video dat geüpload is op You Tube. Door ten onrechte verwijderen van video’s kunnen de videomakers advertentie-inkomsten mislopen. Er is ook geen inbreuk wanneer je iets doet met het werk van een ander binnen ‘de beperkingen bij de wet gesteld’. Dat gebruik mag, zij het dat je er soms een vergoeding voor moet betalen. Maar ook als dat moet kan de rechthebbende het gebruik niet verbieden. Schending Intellectuele eigendomsrecht melden via Meld.nl. 

Intellectuele Eigendom van A t/m Z

A B C D E F H I K L M N O P R S T U V W Z