Intellectuele Eigendom

Inbreuk Intellectuele Eigendom melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Bij inbreuk op, bescherming en overdragen van auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of ander rechten op intellectueel eigendom en opleggen van verbod, schadevergoeding of andere maatregelen bij overtredingen van IE rechten kunt u terecht bij Meld.nl. 

Met het intellectuele eigendomsrecht kunt u als maker voorkomen dat een ander uw werk namaakt en verkoopt. Gebeurt dit zonder uw toestemming, dan wordt er inbreuk gemaakt op uw recht en kunt u daartegen optreden door een verbod en schadevergoeding. 

Inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht kan in sommige gevallen strafbaar zijn, denk aan grootschalige piraterij en kan de inbreukmaker door de officier van justitie strafrechtelijk worden vervolgd. Hulp nodig bij rechtbreuk op octrooi, merken, plagiaat, kunstvervalsing en intellectuele eigendom? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Inbreuk op IE rechten is bijvoorbeeld wanneer iemand zonder toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt, door ze op internet te zetten, af te drukken in een boek of kopieën te geven aan een ander. Grootschalige inbreuk op auteursrechten noemt men ook wel ‘piraterij’. Videomakers kunnen tegenwoordig een claim indienen als zij menen dat hun copyright is geschonden met een bepaalde video dat geüpload is op You Tube. Door ten onrechte verwijderen van video’s kunnen de videomakers advertentie-inkomsten mislopen. Er is ook geen inbreuk wanneer je iets doet met het werk van een ander binnen ‘de beperkingen bij de wet gesteld’. Dat gebruik mag, zij het dat je er soms een vergoeding voor moet betalen. Maar ook als dat moet kan de rechthebbende het gebruik niet verbieden. U kunt terecht bij de IE rechten advocaat

Intellectuele Eigendom van A t/m Z

A B C D E F H I K L M N O P R S T U V W Z