Maatschappelijke Zaken

Maatschappelijke zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Meldingen kunnen gaan over ethische en maatschappelijke kwesties., familierecht zaken, zorgplicht, integriteit, schulden, dakloosheid, verslaving, armoede, vluchtelingen, asielzoekers, politieoptreden, digitale veiligheied, criminaliteit, rookverbod, OV chip, patiëntendossier en misstanden publieke sector.

  • Voor hulpvragen kan je terecht op de website van regelhulp. Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.
  • Een ander wegwijzer is DiSK die staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.

Zie meldingen van A t/m Z

Meld.nl neemt geen meldingen aan en verzamelt geen persoonsgegevens via deze site. Meld.nl is een portal en geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Zie disclaimer.

Maatschappelijke Zaken van A t/m Z

A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W Z