Milieu


Milieu gerelateerde zaken zoals Milieuovertredingen en Milieudelicten melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen – Schade – Klachten hier melden.
Verdacht van Milieuovertredingen? Wij verwijzen u door naar Het Juridisch Meldpunt.

We moeten het tij keren.
Maak jij je druk om drugscriminelen, niet-geteste, slechte xtc-pilletjes en drugsdumpingen in de natuur?

Teken hier het drugsmanifest voor een andere drugsaanpak.

Milieucriminaliteit en overtredingen met dit Formulier Melden.
Overtreding Wet Dierenwelzijn hier melden.
(
Huisdieren, 


U kunt verder over de volgende thema’s melden:
Geurhinder – GeluidshinderLichthinder Stofoverlast – Vergunningen
(scroll verder voor de complete lijst)

Meld.nl is het meldpunt waar je ook (anoniem) informatie kunt geven over milieudelicten, als u niet wilt melden bij autoriteiten. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Melden via Meld.nl is een goed en veilig alternatief. Je blijft anoniem. Meld.nl heeft als doel milieucriminaliteit aan te pakken. Via Meld.nl kunnen mensen informatie geven over milieumisdrijven. De anonimiteit van de melder is bij Meld.nl van hoofdbelang. 

Schade veroorzaakt door natuurlijke aardbevingen en bevingen veroorzaakt door gaswinning, of aangetroffen vaten en/of jerrycans waarbij de kans is groot dat het hier om chemisch restafval gaat dat mogelijk van een drugslab afkomstig is waar xtc geproduceerd wordt, kunt u via Meld.nl melden.

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Milieu van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P S T V W