Milieu


Milieu gerelateerde zaken zoals Milieuovertredingen en Milieudelicten melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Milieumisdrijven via dit Formulier Melden. Geurhinder hier melden – Geluidshinder hier melden. (scroll verder voor de complete lijst)

Meld.nl is het meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over milieudelicten. Meld.nl is voor mensen die niet durven te melden bij autoriteiten. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Melden via Meld.nl is een goed en veilig alternatief. Je blijft anoniem. Meld.nl heeft als doel milieucriminaliteit aan te pakken. Via Meld.nl kunnen mensen anoniem informatie geven over milieumisdrijven. De anonimiteit van de melder is bij Meld.nl van hoofdbelang. Meld.nl stuurt de anonieme meldingen door naar de opsporingsdiensten.

Schade veroorzaakt door natuurlijke aardbevingen en bevingen veroorzaakt door gaswinning, of aangetroffen vaten en/of jerrycans waarbij de kans is groot dat het hier om chemisch restafval gaat dat mogelijk van een drugslab afkomstig is waar xtc geproduceerd wordt, kunt u via Meld.nl melden.

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Milieu van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P S V W