Milieu

Milieu gerelateerde zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Melden over bijvoorbeeld milieucriminaliteit, milieuovertredingen, dierenmishandeling, asbest, geluidsoverlast, luchthinder, geuroverlast, stofhinder of bodemverontreiniging kunt u doen via Meld.nl. Ook voor gezondheidsklachten waarbij mogelijk het oorzaak in het milieu te vinden is kunt u via Meld.nl melden. U kunt ook anoniem melden.

Schade veroorzaakt door natuurlijke aardbevingen en bevingen veroorzaakt door gaswinning, of aangetroffen vaten en/of jerrycans waarbij de kans is groot dat het hier om chemisch restafval gaat dat mogelijk van een drugslab afkomstig is waar xtc geproduceerd wordt, kunt u via Meld.nl melden.

Hieronder treft u een lijst aan van meldthema’s op het gebied van milieu waarover u kunt melden.

Milieu van A t/m Z

A B C D G H I J K L M O P S V W