Milieu


Milieu gerelateerde zaken zoals Milieuovertredingen en Milieudelicten melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen – Schade – Klachten – Zorgplicht hier melden.

Milieucriminaliteit en overtredingen via dit Formulier Melden.
U kunt verder over de volgende milieuthema melden:
Geurhinder – Geluidshinder Stofoverlast – Vergunningen

Rechtshulp hier melden.
(scroll verder voor de complete lijst)

Meld.nl is het meldpunt waar je ook anoniem informatie kunt geven over milieudelicten. Meld.nl is voor mensen die bijvoorbeeld niet durven te melden bij autoriteiten. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Melden via Meld.nl is een goed en veilig alternatief. Je blijft anoniem. Meld.nl heeft als doel milieucriminaliteit aan te pakken. Via Meld.nl kunnen mensen informatie geven over milieumisdrijven. De anonimiteit van de melder is bij Meld.nl van hoofdbelang. 

Schade veroorzaakt door natuurlijke aardbevingen en bevingen veroorzaakt door gaswinning, of aangetroffen vaten en/of jerrycans waarbij de kans is groot dat het hier om chemisch restafval gaat dat mogelijk van een drugslab afkomstig is waar xtc geproduceerd wordt, kunt u via Meld.nl melden.

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Milieu van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P S T V W