natuurwet

overtreding natuurwet Overtreding Natuurwet melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. De Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet is vervangen door de Natuurwet. De Wet natuurbescherming beschermt dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Er mag geen schade worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Voor bepaalde activiteiten zijn … Meer lezen over natuurwet