Misstanden en Integriteit

Misstanden en integriteitsschendingen melden via Centraal Meldpunt Nederland:

Verdacht van Misstanden of Integriteitsschendingen? Laat hier uw melding achter.

Misstanden hier melden. Misstanden kunnen zijn: schending wettelijk voorschrift, gevaar volksgezondheid, gevaar veiligheid personen, gevaar aantasting milieu, gevaar functioneren overheid of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. 

Integriteitsschendingen door zowel werknemers, werkgevers als (ambtelijk) bestuur en Onderzoek kunt u hier Melden. 

Integriteitsschendingen zijn bijvoorbeeld:

  • belangenverstrengeling;
  • misbruik van bevoegdheden of positie;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie;
  • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik eigendommen van overheid of bedrijf.

Meld.nl is ook het meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over misstanden en integriteitsschendingen. Meld.nl is er ook voor mensen die niet durven te melden bij de autoriteiten. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Melden via Meld.nl is een goed en veilig alternatief. Je blijft anoniem. Meld.nl heeft als doel misstanden en integriteitsschendingen aan te pakken. Via Meld.nl kunnen mensen anoniem informatie geven over misstanden en integriteitsschendingen. De anonimiteit van de melder is bij Meld.nl van hoofdbelang. 

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Misstanden en Integriteit van A t/m Z

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V W Z