Misstanden en Integriteit

Misstanden, integriteitsschendingen, ambtsmisdrijven en (seksuele) intimidatie (op de werkvloer) melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

Misstanden en Integriteitsschendingen Anoniem Melden via Meld.nl. 

Misstanden kunnen zijn: schending wettelijk voorschrift, gevaar volksgezondheid, gevaar veiligheid personen, gevaar aantasting milieu, gevaar functioneren overheid of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Integriteitsschendingen zijn bijvoorbeeld:

  • belangenverstrengeling;
  • misbruik van bevoegdheden of positie;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie;
  • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik eigendommen van overheid of bedrijf.

Meld.nl is het meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over misstanden en integriteitsschendingen. Meld.nl is voor mensen die niet durven te melden bij de autoriteiten. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Melden via Meld.nl is een goed en veilig alternatief. Je blijft anoniem. Meld.nl heeft als doel misstanden en integriteitsschendingen aan te pakken. Via Meld.nl kunnen mensen anoniem informatie geven over misstanden en integriteitsschendingen. De anonimiteit van de melder is bij Meld.nl van hoofdbelang. Meld.nl stuurt de melding door naar opsporingsdiensten.

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Politie of een andere overheidsorganisatie. 

Misstanden en Integriteit van A t/m Z

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V W Z