Misstanden en Integriteit


Misstanden en integriteitsschendingen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

U kunt Misstanden hier melden. Misstanden kunnen zijn: schending wettelijk voorschrift, gevaar volksgezondheid, gevaar veiligheid personen, gevaar aantasting milieu, gevaar functioneren overheid of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. WWerkgever met meer dan 50 werknemers (incl. zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs) zijn verplicht om een klokkenluidersregeling op te stellen om het mogelijk te maken om misstanden op een veilige manier te kunnen melden. Onderzoek hiernaar is verplicht. (wetgeving klokkenluiders).

Integriteitsschendingen door zowel werknemers, werkgevers als (ambtelijk) bestuur en Onderzoek kunt u hier Melden. 

Integriteitsschendingen zijn bijvoorbeeld:

  • belangenverstrengeling;
  • misbruik van bevoegdheden of positie;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie;
  • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik eigendommen van overheid of bedrijf.

Meld.nl is het meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over misstanden en integriteitsschendingen. Meld.nl is voor mensen die niet durven te melden bij de autoriteiten. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Melden via Meld.nl is een goed en veilig alternatief. Je blijft anoniem. Meld.nl heeft als doel misstanden en integriteitsschendingen aan te pakken. Via Meld.nl kunnen mensen anoniem informatie geven over misstanden en integriteitsschendingen. De anonimiteit van de melder is bij Meld.nl van hoofdbelang. Meld.nl stuurt de melding door naar opsporingsdiensten.

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Misstanden en Integriteit van A t/m Z

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U V W Z