Sociale Zaken

Sociale zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

  • Voor hulpvragen kan je terecht op de website van regelhulp. Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.
  • Een ander wegwijzer is DiSK die staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.
  • Melden op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeval, werktijden, minimumloon, minimumvakantiebijslag; vreemdelingen doet u bij de Inspectie SZW.
Meld.nl neemt geen meldingen aan en verzamelt geen persoonsgegevens via deze site. Meld.nl is een portal en geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Zie disclaimer.

Sociale Zaken van A t/m Z

A B C D E F I K L M O R S U V W