Vergunning

Vergunning melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Hulp nodig bij aanvragen, weigering, intrekking en overtredingen van Vergunningen, schade, geschillen en procedures? Voor scannen, bemiddeling en aandragen van uw zaak; ga naar dit formulier

Bent u van plan om te (ver)bouwen of te slopen, of u wilt een horecaonderneming beginnen, wilt u taxi gaan rijden of een boom op uw eigendom kappen? Voor zulke zaken heeft u een vergunning of ontheffing nodig heeft? Hiervoor moet u bij de overheid zijn. Het zijn vaak ingewikkelde regelgeving en (langdurige) procedures waar u tegen aanloopt. Is de aanvraag van vergunning of ontheffing geweigerd? U kunt bezwaar maken of beroep instellen.  

U kunt te maken krijgen met de Wet Bibob, het betalen van leges, termijnen en in gebreke stelling en dwangsommen. 

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu welke in de plaats komt van 25 oude vergunningen waaronder de gebruiksvergunning, de bouwvergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kent een specifieke vergunningsprocedure. Laat uw zaak scannen door Meld.nl. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Vergunning van A t/m Z

A B D E G H K M N O P R S T V W