Vergunning

Vergunning melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Hulp nodig bij aanvragen, weigering, intrekking en overtredingen van Vergunningen, schade, geschillen en procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Het kan zijn dat u van plan bent om te (ver)bouwen of te slopen, of u wilt een horecaonderneming beginnen, wilt u taxi gaan rijden of een boom op uw eigendom kappen, alle zaken waarvoor u een vergunning of ontheffing nodig heeft, moet u bij de overheid terecht voor het verrichten van een bepaalde activiteit. Voor bepaalde activiteiten heeft u als particulier of onderneming vergunningen of ontheffing nodig. Het is helaas vaak zo dat u tegen ingewikkelde regelgeving en (langdurige) procedures aanloopt. Het kan ook zijn dat aanvragen van vergunningen of ontheffing geweigerd worden. Bij afwijzingen kan bezwaar gemaakt worden en bij een ongegrondverklaring, beroep worden ingediend bij de rechter. Desnoods zal er geprocedeerde moeten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Let Op! Uw Aanvraag moet volledig zijn, anders loopt u kans geweigerd te worden. In sommige situaties kan de overheid de Wet Bibob gebruiken om uw achtergrond te checken. De aanvraag moet in sommige situaties ook binnen of voor een bepaalde termijn voorafgaand aan de bewuste gebeurtenis te worden aangevraagd. Het bestuursorgaan kan uw aanvraag is niet ontvankelijk verklaren, uw aanvraag wordt toegewezen of afwijzen. U moet voor de aanvraag leges betalen. Het bestuursorgaan moet binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend een beslissing op de aanvraag te nemen. U kunt de bestuursorgaan na de geldende termijn zonder dat er een beslissing is genomen in gebreke stellen. Ontvangt u dan binnen twee weken nog geen beslissing, dan gaat de gemeente dwangsommen verbeuren en kunt u rechtstreeks naar de rechtbank om een beslissing af te laten dwingen. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu welke in de plaats komt van 25 oude vergunningen waaronder de gebruiksvergunning, de bouwvergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kent een specifieke vergunningsprocedure. Neem contact op met ons gespecialiseerde advocaat.

Vergunning van A t/m Z

A B D E G H K M N O P R S T V W