Vergunning


WIJ ZIJN NIET VAN DE OVERHEID
Vergunning melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen – Schade – Klachten hier melden.

U kunt aanvragen, weigering, intrekking en overtredingen van Vergunningen hier melden

Het kan zijn dat u van plan bent om te (ver)bouwen of te slopen, of u wilt een horecaonderneming beginnen, wilt u taxi gaan rijden of een boom op uw eigendom kappen, alle zaken waarvoor u een vergunning of ontheffing nodig heeft, moet u bij de overheid terecht voor het verrichten van een bepaalde activiteit.  

Voor bepaalde activiteiten heeft u als particulier of onderneming vergunningen of ontheffing nodig. Het is helaas vaak zo dat u tegen ingewikkelde regelgeving en (langdurige) procedures aanloopt. Het kan ook zijn dat aanvragen van vergunningen of ontheffing geweigerd worden. Meld.nl helpt u graag verder bij aanvragen, weigeringen, intrekkingen. 

Bij afwijzingen kunnen wij bezwaar en bij een ongegrondverklaring, beroep indienen bij de rechter. Desnoods zullen wij voor u procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Vergunning van A t/m Z

A B D E G H K M N O P R S T V W