Verkeer

Verkeer melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen – Schade – Klachten hier melden.
Verdacht van verkeersmisdrijven of overtredingen? Wij verwijzen u door naar Het Juridisch Meldpunt (misdrijven en overtredingen.
Problemen met de Verzekeringsmaatschappij? Wij verwijzen u door naar Het Juridisch Meldpunt (verzekeringsrecht).

U kunt over de volgende thema’s melden:
Schade bij Agressief en asociaal verkeersgedrag Overtredingen en misdrijven in het verkeer Schade bij Parkeren – Verkeersschade Verzekeringsfraude – Onveilige infrastructuur in het verkeer 

De Wegenverkeerswet is het fundament voor alle regels in het verkeer en moet voor de veiligheid op de weg en de vlotheid en goede doorstroom van het verkeer zorgen. De verkeersregels zijn nader uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

De Wegenverkeerswet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Wie zich niet aan de regels houd begaat of een overtreding of een misdrijf. Sancties die opgelegd kunnen worden zijn de ontzegging van de rijbevoegdheid, educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid, invordering en inhouding van het rijbewijs, rijverbod en wielklem en het wegslepen van het voertuig. Lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, vallen niet onder het strafrecht.

Verkeer van A t/m Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S T V W Z