Verzekering

Verzekering melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen – Schade – Klachten hier melden.

Bij geschillen, klachten, second opinion, zwarte lijst EVR plaatsing, verdenking van fraude en overige verzekering zaken kunt u hier melden.

Sluit hier als Particulier of ondernemer uw verzekering af. 

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. De verzekerde heeft vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht jegens zijn verzekeraar. De verzekeraar kan zich niet beroepen op de vernietiging op grond van bedrog of op grond van dwaling, maar zal moeten terugvallen op de regels in het verzekeringsrecht als blijkt dat bij mededelingen feiten zijn weggelaten waarbij de premie lager zou uitvallen.

Verjaringstermijn tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering is drie jaren na bekendheid opeisbaarheid. De gevolgen en straf van fraude met verzekeringen is dat de polis wordt beëindigd en men op een zwarte lijst komt te staan. Er volgt ook een strafrechtelijke procedure tegen de fraudeur. 

Verzekering van A t/m Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S U V W Z