Zorg

Meld alles wat met zorg te maken heeft via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Er is veel veranderd in de zorgsector. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben meer taken bij gekregen. De veranderingen leveren veel vragen, misstanden of klachten op bij zorgbehoevenden. U kunt met hulpvragen, klachten, ervaringen of andere meldingen terecht bij Meld.nl. Wij helpen u verder zodat uw melding bij de juiste instantie terecht komt.

Vanaf 25-05-2018 zal de nieuwe privacywetgeving in werking treden: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorgaanbieders zullen meer moeten meer doen om de privacy- en gegevensbescherming te bevorderen. De AVG geeft patiënten ook meer rechten. U heeft recht op: rectificatie bij onjuiste persoonsgegevens – wissen van gegevens als u wilt dat de gegevens niet bewaard worden – bezwaar maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

Ook als zorgverlener kunt u terecht bij Meld.nl. Hulpverleners en medewerkers kunnen misstanden, klachten, tips, suggesties en overige meldingen doorgeven via Meld.nl.

Melding in de zorg kunnen uiteenlopend zijn. Denk aan:
– Verspilling in de zorg

– Medicijnkosten
– Hoge tandartstarieven
– Klachten over arts, zorginstelling of hulpverleners
– Orgaandonatie
– Verslaving
– Depressie
– Ouderenvervoer

Meldingen zoals hulpvragen, klachten, fraudemeldingen als declaratiefraude, zorgfraude of pgb fraude kunt u bij de volgende instanties doorgeven:Het Landelijk Meldpunt Zorg, Zorgverzekeraars,   Ziekenhuizen, Zorginstellingen, Zorgaanbieders, Gemeente, IGZ, NZa
SVB, Zorgkantoren, CIZ, KNMP, LHV, Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Geschillencommissie Zorginstellingen

Meld.nl neemt geen meldingen aan en verzamelt geen persoonsgegevens via deze site. Meld.nl is een portal en geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Zie disclaimer.

Zorg van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P S T V W Z