Zorg

Meld alles wat met zorg te maken heeft via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Er is veel veranderd in de zorgsector. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben meer taken bij gekregen. De veranderingen leveren veel vragen, misstanden of klachten op bij zorgbehoevenden. U kunt met hulpvragen, klachten, ervaringen of andere meldingen terecht bij Meld.nl. Wij helpen u verder zodat uw melding bij de juiste instantie terecht komt.

Vanaf 25-05-2018 zal de nieuwe privacywetgeving in werking treden: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorgaanbieders zullen meer moeten meer doen om de privacy- en gegevensbescherming te bevorderen. De AVG geeft patiënten ook meer rechten. U heeft recht op: rectificatie bij onjuiste persoonsgegevens – wissen van gegevens als u wilt dat de gegevens niet bewaard worden – bezwaar maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

Ook als zorgverlener kunt u terecht bij Meld.nl. Hulpverleners en medewerkers kunnen misstanden, klachten, tips, suggesties en overige meldingen doorgeven via Meld.nl.

Melding in de zorg kunnen uiteenlopend zijn. Denk aan:
– Verspilling in de zorg

– Medicijnkosten
– Hoge tandartstarieven
– Klachten over arts, zorginstelling of hulpverleners
– Orgaandonatie
– Verslaving
– Depressie
– Ouderenvervoer

Zorg van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P S T V W Z