Zorg

Misstanden, Fraude, Fouten, Overtredingen en Klachten in de Zorg melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Voor scannen, bemiddeling en aandragen van uw zaak; ga naar dit formulier

Veranderingen in de zorgsector en de taken die zorgverzekeraars en gemeenten bij hebben gekregen leiden tot veel vragen, misstanden of klachten bij zorgbehoevenden. 

  • Geeft de gemeente geen ondersteuning die u volgens de Wmo hoort te krijgen.
  • U heeft langdurige en intensive zorg volgens de Wlz nodig maar CIZ geeft u niet de juiste indicatie.
  • Zijn er geschillen met uw zorgverzekeraar.
  • Komt de gemeente haar Jeugdwet zorgplicht om de juiste zorg en ondersteuning aan uw kind te bieden niet na.
  • Heeft u geschillen over Persoonsgebondenbudget (Pgb) met CIZ, de gemeente of SVB.
  • U heeft klachten over handelen en beoordeling zorgverlener, (second opinion) en medisch dossier. 
  • U bent chronische ziek en u krijgt niet de financiële middelen om de kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen te dekken. 

Hulp nodig bij medische missers, medische klachten en integriteitsschendingen binnen de zorg, Wmo en PGB zaken, Medisch Klachten – Zorgklachten – Letselschade –  Misstanden, Fouten en Onregelmatigheden in de Zorg, geschillen, onderzoek en overige procedures? Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Doe hier uw aanvraag>>>

Zorg van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M O P R S T V W Z