Zorg

Misstanden, Fraude, Fouten, Overtredingen en Klachten in de Zorg melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Veranderingen in de zorgsector en de taken die zorgverzekeraars en gemeenten bij hebben gekregen leiden tot veel vragen, misstanden of klachten bij zorgbehoevenden. Meld.nl zal per situatie u naar gespecialiseerde advocaten en juristen op het gebied van zorg verwijzen. 

  • Geeft de gemeente geen ondersteuning die u volgens de Wmo hoort te krijgen.
  • U heeft langdurige en intensive zorg volgens de Wlz nodig maar CIZ geeft u niet de juiste indicatie.
  • Zijn er geschillen met uw zorgverzekeraar.
  • Komt de gemeente haar Jeugdwet zorgplicht om de juiste zorg en ondersteuning aan uw kind te bieden niet na.
  • Heeft u geschillen over Persoonsgebondenbudget (Pgb) met CIZ, de gemeente of SVB.
  • U heeft klachten over handelen en beoordeling zorgverlener, (second opinion) en medisch dossier. 
  • U bent chronische ziek en u krijgt niet de financiële middelen om de kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen te dekken. 

Hulp nodig bij medische missers, medische klachten en integriteitsschendingen binnen de zorg, Wmo en PGB zaken, Medisch Klachten – Zorgklachten – Letselschade –  Misstanden, Fouten en Onregelmatigheden in de Zorg, geschillen, onderzoek en overige procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Zorg van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M O P R S T V W Z