Familierecht

Familierecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Familierecht
Het personen- en familierecht is het geheel van regels die betrekking hebben op de status van natuurlijke personen, zoals hun burgerlijke rechten, rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid, en bevat alle regelingen die betrekking hebben op verhoudingen binnen een familie zoals afstamming, geboorte, huwelijk, ouderschap, gezag, adoptie, voogdij, echtscheiding en alimentatie. Het personen- en familierecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht en fiscaal recht. Hoewel het erfrecht vaak binnen een familie speelt valt het niet onder het personen- en familierecht. Meld.nl heeft Erfrecht onder het thema personen- en familierecht ondergebracht. 

Mediation of advocaat
Meest voorkomende zaken zijn echtscheidingen. Gaat u in echtscheiding en wilt u duurzame afspraken maken die draagvlak hebben voor de toekomst, ‘on speaking terms’ blijven en een gezamenlijke juridische afhandeling van de echtscheiding, dan biedt mediation bij echtscheiding een uitkomst. Bij mediation wordt zoals bij een ‘normale’ scheiding zaken als alimentatie, en bij minderjarige kinderen het opstellen van het ouderschapsplan en nog veel meer zaken meegenomen in het mediation traject. Ook in andere familierecht zaken indien communicatie met een familielid of (ex)partner vanwege geschillen ernstig is verstoord, en beide partijen niet in een lange en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een uitkomst. Bij mediation gaat het niet om wie gelijk heeft maar dat eerst de werkelijke belangen van partijen op tafel komen, zodat partijen daarna op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing. Als de bereidheid er is om tot een een duurzame oplossing te komen, dan is mediation de oplossing. Het komt voor dat in familie- en jeugdzaken een zaak voorafgaand aan de zitting of tijdens de zitting wordt aangehouden en wordt afgesproken in mediation te gaan. Soms kan de zaak vanwege de situatie en aard van het geschil of conflict en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost
, en is vragen om advies en bijstand van een familierecht advocaat onvermijdelijk. De advocaat kan snel vaststellen of u moet procederen om uw belangen te dienen. 

Overige familierecht zaken op een rijtje
Alimentatie, conflict uitoefening gezamenlijk ouderlijk gezag,  eenhoofdig ouderlijk gezag verkrijgen, erkenning ontkenning kind, ondertoezichtstelling, omgangsregelingen, uithuisplaatsing en voogdij, afstamming, geboorte, huwelijk, samenlevingscontract, verdeling boedel, adoptie, leerplichtzaken, onder toezicht-stelling of uithuisplaatsing van kinderen, wijzigingen van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), huisverbod, erkenning ontkenning vaderschap, curatele, bewind en mentorschap. 

Procedure
Een familierechter behandelt zaken op het gebied van familiebetrekkingen, zoals echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen en erkenning van een kind. Verzoekschriftprocedures in familie- en jeugdzaken kunnen lang duren. In de regel 5 tot 10 maanden. De praktijk leert dat de procedures nog langer duren vanwege aanhoudingsverzoeken die worden ingediend door een van de partijen waardooor beide partijen om het proces te vertragen. Bij spoedeisend belang, bijvoorbeeld als de andere partij weigert mee te werken aan een echtscheiding of een omgangsregeling, de alimentatie niet betaalt of geschillen ontstaan over de gezamenlijke woning, dan kunt u een kort geding aanspannen. In een spoedprocedure wordt de rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen. De rechter kan voorwaarden opleggen, zodat de gedaagde partij de afspraken nakomt.   

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over familierecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij scheiden, erfenis,  mediation, alimentatie, ouderschapsplan, geschillen en procedures.  

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Familierecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W