Familierecht

Familierecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier.

Scannen, bemiddeling en aandragen van de volgende zaken: afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheidingen, verdeling van de boedel, alimentaties, adoptie, leerplichtzaken, onder toezicht-stelling of uithuisplaatsing van kinderen, wijzigingen van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), ouderlijk gezag, huisverbod, erkenning ontkenning vaderschap, curatele, bewind en mentorschap. 

Nalatenschap en erfenissen zijn een apart rechtsgebied, namelijk: erfrecht. Zaken met betrekking tot kinderen zijn gezag, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, afstamming en ontkenning erkenning vaderschap. Heeft u hier vragen over dan kunt u bij onze personenfamilierecht advocaten terecht. Meest voorkomende zaken zijn echtscheidingen waarbij de laatste jaren via mediation in harmonie uit elkaar word gegaan. Laat uw zaak scannen.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Familierecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S U V W