Familierecht

Familierecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Alle Familierecht zaken kunt u hier melden.
Mediation is een goed alternatief bij familiezaken. 

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

Voor rechtshulp bij o.a. afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheidingen, verdeling van de boedel, alimentaties, adoptie, leerplichtzaken, onder toezicht-stelling of uithuisplaatsing van kinderen, wijzigingen van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), ouderlijk gezag, huisverbod, erkenning ontkenning vaderschap, curatele, bewind en mentorschap kunt u ons inschakelen. Meest voorkomende zaken zijn echtscheidingen waarbij de laatste jaren via mediation in harmonie uit elkaar word gegaan.

Het personen- en familierecht houdt zich bezig met familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen en is een onderdeel van het Burgerlijk recht en is opgenomen in het eerste boek (BW). In o.a boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden. Nalatenschap en erfenissen zijn een apart rechtsgebied, namelijk: erfrecht. Zaken met betrekking tot kinderen zijn gezag, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, afstamming en ontkenning erkenning vaderschap. Heeft u hier vragen over dan kunt u bij onze personenfamilierecht advocaten terecht. Meest voorkomende zaken zijn echtscheidingen waarbij de laatste jaren via mediation in harmonie uit elkaar word gegaan. 

Voor rechtshulp bij naturalisatie kunt u ons vreemdelingen-bestuursrecht advocaat inschakelen.

Familierecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S U V W Z