Overtredingen


Overtredingen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Overtredingen Vergunningen – 
Milieuovertredingen – Schending Privacy – Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten – Oneerlijke Concurrentie (scroll verder voor de complete lijst) 

Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit. Een overtreding kan gemaakt worden tegen personen en goederen, de openbare orde, het openbaar gezag, de burgerlijke staat, betreffende hulpbehoevenden, betreffende de zeden en ambtshandelingen. Ook overtredingen m.b.t. wonen, werk en inkomen, milieu, verkeer, drank- en horecawet, belastingwet, voedselveiligheid, gemeentewet, etc kunt u melden via Meld.nl. 

Meld.nl is het meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over misdrijven, misstanden en overtredingen. Meld.nl is voor mensen die niet durven te melden bij overheden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Melden via Meld.nl is een goed en veilig alternatief. Je blijft anoniem. Meld.nl heeft als doel misdrijven, misstanden en overtredingen aan te pakken. Via Meld.nl kunnen mensen anoniem informatie geven. De anonimiteit van de melder is bij Meld.nl van hoofdbelang. Meld.nl stuurt de anonieme meldingen door naar de opsporingsdiensten.

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Overtredingen van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z