Overtredingen

Overtredingen Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Overtreding
Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit. Overtredingen zijn in het wetboek van strafrecht ingedeeld in de volgende categorieën: Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen, Overtredingen betreffende de openbare orde, Overtredingen betreffende het openbaar gezag, Overtredingen betreffende de burgerlijke staat, Overtredingen betreffende hulpbehoevenden, Overtredingen betreffende de zeden, Overtredingen betreffende de veldpolitie, Ambtsovertredingen en Scheepvaartovertredingen. Dit geldt ook voor overtredingen m.b.t. wonen, werk en inkomen, milieu, verkeer, drank- en horecawet, belastingwet, voedselveiligheid, gemeentewet, etc. Een poging tot en de voorbereiding van overtredingen is niet strafbaar. Vaak beslist de kantonrechter of de politierechter over een overtreding. 

APV
In de Algemene Plaatselijke Verordening APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Wat kan bijvoorbeeld worden opgenomen in de APV: Gebiedsverbod, Samenscholingsverbod, Stadionomgevingsverbod, Alcoholverbod, Verbod messen en andere wapens, Verwijderingbevel en Mosquito, Betaald parkeren, Alcohol verbod, Wildplassen, Gebruik van vuurwerk en Opruimplicht (opruimen ontlasting honden) Deze bevoegdheden kunnen worden ingezet als de gemeenteraad die in de APV heeft opgenomen. De gemeente heeft opsporingsbevoegdheid, kan handhaven en bij een overtreding sancties opleggen. Heeft de gemeente een boete of een dwangsom, dan kunt u bezwaar maken en beroep instellen. 

Sanctie bij overtredingen
Bij lichte verkeersovertredingen en pakeerovertredingen, bij overtredingen die geconstateerd zijn door inspecties kunt u bezwaar maken en beroep instellen. Een advocaat die in het strafrecht die gespecialiseerd is in overtredingen kan u bijstaan, helpen en adviseren. De advocaat kan fouten in het proces-verbaal opsporen en andere vormfouten ontdekken die u misschien zelf niet zou ontdekken. Indien u voor de rechter moet verschijnen, kan de advocaat u bijstaan in de procedure. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over overtredingen. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Overtredingen van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z