Overtredingen

Overtredingen Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Verdachte/Slachtoffer Overtreding hier melden.
Voor Juridische Hulp bij Corona Overtredingen hier melden.

Verder kunt u over de volgende meldthema’s melden:
Overtreding Vergunningen – Milieuovertredingen – Schending Privacy – Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten – Oneerlijke Concurrentie Verkeersschade – Woonfraude –  Zorgfraude – Misleidende Handelspraktijken en Reclame (scroll verder voor de complete lijst) 

Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit. Een overtreding kan gemaakt worden tegen personen en goederen, de openbare orde, het openbaar gezag, de burgerlijke staat, betreffende hulpbehoevenden, betreffende de zeden en ambtshandelingen. Ook overtredingen m.b.t. wonen, werk en inkomen, milieu, verkeer, drank- en horecawet, belastingwet, voedselveiligheid, gemeentewet, etc kunt u melden via Meld.nl. Bij een verkeersongeval kan sprake zijn van een verkeersmisdrijf of verkeersovertreding. De officier van justitie besluit op welke grond te vervolgen. In het strafproces bepaalt de officier van justitie of rechter of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf.

Overtredingen van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z