Overtredingen

Overtredingen Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit. Een overtreding kan gemaakt worden tegen personen en goederen, de openbare orde, het openbaar gezag, de burgerlijke staat, betreffende hulpbehoevenden, betreffende de zeden en ambtshandelingen. Ook overtredingen m.b.t. wonen, werk en inkomen, milieu, verkeer, drank- en horecawet, belastingwet, voedselveiligheid, gemeentewet, etc kunt u melden via Meld.nl. Bij een verkeersongeval kan sprake zijn van een verkeersmisdrijf of verkeersovertreding. De officier van justitie besluit op welke grond te vervolgen. In het strafproces bepaalt de officier van justitie of rechter of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf.

Verdachte/Slachtoffer Overtreding hier melden.
Voor Juridische Hulp bij Corona Overtredingen hier melden.

Verder kunt u over de volgende meldthema’s juridisch hulp vragen:
Overtreding Vergunningen – Milieuovertredingen – Schending Privacy – Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten – Oneerlijke Concurrentie – Verkeersschade – Woonfraude –  Zorgfraude – Misleidende Handelspraktijken en Reclame (scroll verder voor de complete lijst) 

Overtredingen van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z