Overtredingen


Overtredingen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen – Schade – Klachten hier melden.
Verdacht van een Overtreding? Wij verwijzen u door naar Het Juridisch Meldpunt.

Zowel overtredingen als illegale activiteiten kunt u hier (anoniem) melden.
Getuige van een overtreding of misdrijf kunnen hier melden.
Verder kunt u over de volgende meldthema’s melden:
Overtredingen Vergunningen – Milieuovertredingen – Schending Privacy – Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten – Oneerlijke Concurrentie Verkeersschade – Woonfraude –  Zorgfraude – Misleidende Handelspraktijken en Reclame (scroll verder voor de complete lijst) 

Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit. Een overtreding kan gemaakt worden tegen personen en goederen, de openbare orde, het openbaar gezag, de burgerlijke staat, betreffende hulpbehoevenden, betreffende de zeden en ambtshandelingen. Ook overtredingen m.b.t. wonen, werk en inkomen, milieu, verkeer, drank- en horecawet, belastingwet, voedselveiligheid, gemeentewet, etc kunt u melden via Meld.nl. 

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Overtredingen van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z