Overtredingen

Overtredingen Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier.

Een overtreding is zoals een misdrijf een strafbare feit. Een overtreding kan gemaakt worden tegen personen en goederen, de openbare orde, het openbaar gezag, de burgerlijke staat, betreffende hulpbehoevenden, betreffende de zeden en ambtshandelingen. Dit geldt ook voor overtredingen m.b.t. wonen, werk en inkomen, milieu, verkeer, drank- en horecawet, belastingwet, voedselveiligheid, gemeentewet, etc. Bij een verkeersongeval kan sprake zijn van een verkeersmisdrijf of verkeersovertreding. De officier van justitie besluit op welke grond te vervolgen. In het strafproces bepaalt de officier van justitie of rechter of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf.

Doe hier uw aanvraag>>>

Overtredingen van A t/m Z

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z