Zedenmisdrijf

Zedenmisdrijf Advocaat Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

Slachtoffer van zedenmisdrijf/huiselijk geweld? Wij verwijzen u naar deze page.

Een zedendelict houd in dwingen tot bepaalde handelingen, of een seksuele handeling verrichten met bijvoorbeeld een minderjarige of iemand waar u gezag (leiding) over had. Voorbeelden van zedendelicten zijn aanranding, verkrachting, ontucht van minderjarigen, kinderporno, kinderpornografie, plegen van ontuchtige handelingen tegen iemands wil, schennis van de eerbaarheid, zich naakt vertonen aan een ander op straat, seksuele handelingen met iemand die niet in staat is zijn wil kenbaar te maken (zoals slapende personen, iemand onder invloed van drugs of verdovende middelen of een ernstig geestelijk gehandicapt persoon)

Een zedenmisdrijf zoals verkrachting en ontucht is een zeer serieuze misdrijf. Een zedenzaak ligt gevoelig en als u onschuldig bent, dan kunnen er veel emoties spelen. Sommige zaken zijn lastig of complex en is het raadzaam dat u een gespecialiseerde zedenadvocaat inschakelt die u kan verdedigen in de rechtszaal.
Zedenadvocaat nodig? U kunt hier melden voor rechtshulp.

Blijkt dat u onterecht bent beschuldigd dan kunt u schadevergoeding eisen vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. De schadebepaling dat gecompliceerd ligt, zal via een civiele procedure vastgesteld moeten worden waar wij de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding. 

Contactverbod/Gebiedsverbod aanvechten. 

Zedenmisdrijf van A t/m Z

A G H K M O P R S V W Z