Zedenmisdrijf

Zedenmisdrijf Advocaat Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Verbod aanvragen/aanvechten/overtreden; hier melden.

Een zedendelict houd in dwingen tot bepaalde handelingen, of een seksuele handeling verrichten met bijvoorbeeld een minderjarige of iemand waar u gezag (leiding) over had. Voorbeelden zijn aanranding, verkrachting, ontucht van minderjarigen, kinderporno, kinderpornografie, plegen van ontuchtige handelingen tegen iemands wil, schennis van de eerbaarheid, zich naakt vertonen aan een ander op straat, seksuele handelingen met iemand die niet in staat is zijn wil kenbaar te maken, iemand die onder invloed van drugs of verdovende middelen is of aan een ernstig geestelijk beperking lijdt.  

Een zedenmisdrijf zoals verkrachting en ontucht is een zeer serieuze misdrijf. Een zedenzaak ligt gevoelig en als u onschuldig bent, dan kunnen er veel emoties spelen. Sommige zaken zijn lastig of complex en is het raadzaam dat u een gespecialiseerde zedenadvocaat inschakelt die u kan verdedigen in de rechtszaal.

Blijkt dat u onterecht bent beschuldigd dan kunt u schadevergoeding eisen vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. De schadebepaling dat gecompliceerd ligt, zal via een civiele procedure vastgesteld moeten worden waar wij de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding. 

Hulp nodig bij zedenzaken, (contra) onderzoek, (letsel)schade, contactverbod opleggen of aanvechten en overige procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Zedenmisdrijf van A t/m Z

A C G H J K M O P R S V W Z