Zedenmisdrijf

Zedenmisdrijf Advocaat Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Een zedendelict houd in dwingen tot bepaalde handelingen, of een seksuele handeling verrichten met bijvoorbeeld een minderjarige of iemand waar u gezag (leiding) over had. Voorbeelden van zedendelicten zijn aanranding, verkrachting, ontucht van minderjarigen, kinderporno, kinderpornografie, plegen van ontuchtige handelingen tegen iemands wil, schennis van de eerbaarheid, zich naakt vertonen aan een ander op straat, seksuele handelingen met iemand die niet in staat is zijn wil kenbaar te maken (zoals slapende personen, iemand onder invloed van drugs of verdovende middelen of een ernstig geestelijk gehandicapt persoon)

Slachtoffer van zedenmisdrijf/huiselijk geweld? Wij verwijzen u naar deze page.

Een zedenmisdrijf zoals verkrachting en ontucht is een zeer serieuze misdrijf. Een zedenzaak ligt gevoelig en als u onschuldig bent, dan kunnen er veel emoties spelen. Sommige zaken zijn lastig of complex en is het raadzaam dat u een gespecialiseerde zedenadvocaat inschakelt die u kan verdedigen in de rechtszaal.

Blijkt dat u onterecht bent beschuldigd dan kunt u schadevergoeding eisen vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. De schadebepaling dat gecompliceerd ligt, zal via een civiele procedure vastgesteld moeten worden waar wij de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding. 

Hulp nodig bij zedenzaken, (contra) onderzoek, (letsel)schade, contactverbod opleggen of aanvechten en overige procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Zedenmisdrijf van A t/m Z

A C G H J K M O P R S V W Z