Beslag en Executierecht

Beslag- en executierecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Bij beslag wordt onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt met van executoriaal beslag.

Wilt u beslaglegging voorkomen of beslaglegging uit laten voeren? Beslag kan gelegd worden op loon, uitkering, toeslagen, auto, huis of bankrekening. Indien de voorzieningenrechter verlof heeft verleend, dan zal de schuldeiser een gerechtsdeurwaarder opdracht verstrekken om conservatoir het beslag te leggen. De schuldenaar kan het conservatoir beslag afwenden door de voorzieningenrechter de opheffing van het beslag te verzoeken. Wilt u conservatoir beslag voorkomen? Laat uw zaak screenen door Meld.nl. 

Executoriaal beslag: Bij executoriaal beslag is er in het algemeen al een gerechtelijke procedure gevoerd, maar weigert de schuldenaar, ondanks een vonnis, nog steeds te betalen. In dat geval kan het vonnis ‘ten uitvoer gelegd worden’ en kan een deurwaarder met dit vonnis in de hand overgaan tot executoriaal beslag. Dit beslag is er op gericht om over te gaan tot de verkoop van goederen. Wilt u executoriaal beslag beslag voorkomen? Laat uw zaak screenen door Meld.nl. 

Wilt u beslag laten uitvoeren? U kunt conservatoir beslaglegging uitvoeren door beslag te leggen bij de debiteur, zodat voorkomen kan worden dat de debiteur vermogensbestanddelen aan het verhaal van uw vordering onttrekt. Na een vonnis van de rechter, kan de deurwaarder beslag leggen op inkomen, uitkering en toeslagen. Laat uw zaak scannen door Meld.nl. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Beslag en Executierecht van A t/m Z

B C D E F G H I L M N O R S T W