Beslag en Executierecht

Beslag- en executierecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Bij beslag wordt onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt met van executoriaal beslag.

Beslaglegging voorkomen of beslaglegging uitvoeren. Beslag kan gelegd worden op loon, uitkering, toeslagen, auto, huis of bankrekening. Indien de voorzieningenrechter verlof heeft verleend, dan zal de schuldeiser een gerechtsdeurwaarder opdracht verstrekken om conservatoir het beslag te leggen. De schuldenaar kan het conservatoir beslag afwenden door de voorzieningenrechter de opheffing van het beslag te verzoeken. Voor rechtshulp bij voorkomen conservatoir beslag kunt u ons beslag- en executierecht advocaat inschakelen.

Executoriaal beslag: Bij executoriaal beslag is er in het algemeen al een gerechtelijke procedure gevoerd, maar weigert de schuldenaar, ondanks een vonnis, nog steeds te betalen. In dat geval kan het vonnis ‘ten uitvoer gelegd worden’ en kan een deurwaarder met dit vonnis in de hand overgaan tot executoriaal beslag. Dit beslag is er op gericht om over te gaan tot de verkoop van goederen.

U kunt conservatoir beslaglegging uitvoeren door beslag te leggen bij de debiteur, zodat voorkomen kan worden dat de debiteur vermogensbestanddelen aan het verhaal van uw vordering onttrekt. Na een vonnis van de rechter, kan de deurwaarder beslag leggen op inkomen, uitkering en toeslagen. De deurwaarder heeft een dwangbevel nodig als het om schuld bij de overheid gaat. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken aan dit beslag. De deurwaarder moet rekening houden met uw beslagvrije voet, het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. Meldt uw klacht eerst schriftelijk aan de deurwaarder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Bijvoorbeeld als de deurwaarder voor de overheid een schuld int. Maar ook als u een klacht heeft over een ambtshandeling. De deurwaarder kan in opdracht van de schuldeiser een juridische procedure starten. Als u verliest moet u de proceskosten betalen. De deurwaarder moet een aantal ambtshandelingen verrichten, zoals het ‘betekenen’ oftewel bezorgen van de dagvaarding en het vonnis. De deurwaarder rekent hiervoor vaste tarieven. De tarieven van een ambtshandelingen van de deurwaarder zijn vastgelegd. 

Beslag en Executierecht van A t/m Z

B C D E F G H I L M N O S T W