Vastgoedrecht

Vastgoedrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Het vastgoed recht is het overkoepelende recht van alle rechten omtrent roerend goed. Projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur, bouwrecht valt hier onder. 

Advies nodig of heeft u zakelijke conflicten op het gebied van vastgoedrecht? Bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke zaken zoals adviseren en procederen op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, huur, koop, zakelijke rechten, bouw, schadevergoeding of aanbesteding, advies en bijstand in het opstellen van huurovereenkomsten, overeenkomsten woon-zorgcombinatie, onderhouds-en renovatieprojecten, woonfraude zaken, opstellen van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement, koop en verkoop onroerend goed, verborgen gebreken en aansprakelijkheid, VvE geschillen, onderzoek, geschil verzekeraar en procedures, kunt u uw zaak laten scannen.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Vastgoedrecht van A t/m Z

A B D E F G H I K L M N O P R S T V W Z