Vastgoedrecht

Vastgoedrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Voor juridisch advies en zakelijke conflicten op het gebied van vastgoedrecht kunt u terecht bij onze vastgoedrecht advocaatOok bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke zaken zoals adviseren en procederen op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, huur, koop, zakelijke rechten, bouw, schadevergoeding of aanbesteding, kunt u terecht bij Meld.nl.

U kunt ook terecht bij Meld.nl voor advies en bijstand in het opstellen van huurovereenkomsten, overeenkomsten woon-zorgcombinatie, onderhouds-en renovatieprojecten, woonfraude zaken, aansprakelijkheid bij verborgen gebreken, geschillen binnen de VvE en het opstellen van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement.

Het vastgoed recht is het overkoepelende recht van alle rechten omtrent roerend goed. Projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur, bouwrecht valt hier onder. Juridische expertise wordt steeds belangrijker, omdat de met vastgoed verband houdende belangen steeds groter worden. De risico’s nemen toe en de juridische vragen waarmee u te maken krijgt, worden ingewikkelder. Projectontwikkelaars, aannemers, eigenaren, beleggers, beheerders, woningcorporaties en overheden (waaronder de belastingdienst) hebben allen hun eigen belangen. Het vastgoedrecht is een diversiteit van regels en wetten, die voortdurend veranderen. 

Voor rechtshulp bij vastgoedzaken zoals koop en verkoop onroerend goed, verborgen gebreken en aansprakelijkheid, VvE geschillen kunt u onze vastgoedrecht advocaat inschakelen.  

Recht op het gebied van vastgoed:

  • Koop en verkoop van onroerend goed
  • Bouwrecht
  • Huurrecht woonruimte
  • Huurrecht bedrijfsruimte
  • Omgevingsrecht
  • Verborgen gebreken
  • Zakelijke rechten: erfdienstbaarheden, recht van overpad

Vastgoedrecht van A t/m Z

A B D E G H I K L M N O P R S T V W Z