Vastgoedrecht

Vastgoedrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.

Doe hier uw aanvraag>>>

Het vastgoed recht is het overkoepelende recht van alle rechten omtrent roerend goed. Projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur, bouwrecht valt hier onder. Juridische expertise wordt steeds belangrijker, omdat de met vastgoed verband houdende belangen steeds groter worden. De risico’s nemen toe en de juridische vragen waarmee u te maken krijgt, worden ingewikkelder. Projectontwikkelaars, aannemers, eigenaren, beleggers, beheerders, woningcorporaties en overheden (waaronder de belastingdienst) hebben allen hun eigen belangen. Het vastgoedrecht is een diversiteit van regels en wetten, die voortdurend veranderen. 

Hulp nodig bij juridisch advies en zakelijke conflicten op het gebied van vastgoedrecht, bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke zaken zoals adviseren en procederen op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, huur, koop, zakelijke rechten, bouw, schadevergoeding of aanbesteding, advies en bijstand in het opstellen van huurovereenkomsten, overeenkomsten woon-zorgcombinatie, onderhouds-en renovatieprojecten, woonfraude zaken, opstellen van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement, koop en verkoop onroerend goed, verborgen gebreken en aansprakelijkheid, VvE geschillen, onderzoek, geschil verzekeraar en procedures? Een gespecialiseerde (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl. 

Vastgoedrecht van A t/m Z

A B D E G H I K L M N O P R S T V W Z