Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Verbod aanvragen/aanvechten/overtreden; hier melden

Huiselijk Geweld hoeft niet per se in huiselijke kring te gebeuren. Het gaat wel altijd om geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Het kan lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld zijn. Ook kindermishandeling, ouderenmishandeling, pesten, huwelijksdwang, vrouwenbesnijdenis en eergerelateerd geweld zijn vormen van geweld in huiselijke kring.  Bangalijst, ontgroening, slut-shaming, exposed, sexting, sextortion, stalking en seksuele intimidatie horen ook bij geweld in “huiselijke kring”. 

Bent u slachtoffer van Huiselijk Geweld? Na een strafbaar feit dragen veel slachtoffers nog heel lang de gevolgen van het delict. Slachtoffers moeten niet opnieuw slachtoffer worden in de strijd om rechtsvaardigheid. Hulp bij: 

  • bijstaan bij het doen van aangifte
  • begeleiden in het juridische proces
  • bijstaan ter zitting
  • bijstaan bij getuigenverhoor
  • een aanvraag voor u indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • uw schade laten berekenen.

Heeft u letselschade opgelopen bij huiselijk geweld. De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals: smartengeld, medische kosten, materiële schade, inkomensschade, verlies zelfwerkzaamheid, wettelijke rente en kosten voor deskundige bijstand. U kunt hier uw zaak laten screenen. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Huiselijk Geweld van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M O P R S U V W Z