Juridisch Meldpunt

Advocaten inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Wet- en regelgeving
Als u te maken krijgt met conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid en procedures, loopt u vaak tegen een ondoordringbare oerwoud van wet- en regelgeving aan. Bent u klager of overtreder, eiser of gedaagde, slachtoffer of verdachte, heeft u een klacht, conflict of geschil, moet u zich verweren tegen een overheidsbesluit of bent u gedagvaard? Het is van belang dat u weet wat uw rechten zijn en tijdig juridisch hulp inschakelt als u te maken krijgt met de wet. 

Mediation of advocaat
Veel zaken kunnen in een vroege stadium worden opgelost. Indien partijen niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een uitkomst. Een mediator wordt ook ingeschakeld als een mediationclausule is opgenomen in een contract, waarin afgesproken is in geval van een conflict eerst een mediator in te schakelen, voordat het conflict wordt voorgelegd aan de rechter. Soms kan de zaak vanwege de situatie en aard van het geschil en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost,
en moet u zich bij laten staan door een advocaat en vragen om een oordeel van de rechter. 

Kort geding bij spoedeisend belang
Indien een geschil in een vergevorderde stadium is en sprake is van een spoedeisend belang, dan is een snelle uitspraak van de rechter gewenst. In een spoedprocedure wordt de civiele rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen over de zaak. De uitspraak in een kort geding is geen definitieve oordeel. Hoger beroep kan worden ingesteld om een bodemprocedure bij het gerechtshof te starten, maar vaak respecteren beide partijen de voorlopige uitspraak van de voorzieningsrechter.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde meldformulier (en eventueel aanvullende informatie) hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over juridische zaken. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Juridisch Meldpunt van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z