Juridisch Meldpunt

Juridisch Meldpunt
Advocaten melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Advocaten op alle rechtsgebieden kunt u hier vinden.

Veel conflicten die in vroege stadium opgelost hadden kunnen worden, leiden vaak tot langslepende procedures met onbevredigende uitkomsten. U kunt dit voorkomen door mediation van Meld.nl in te schakelenMediation kan in uiteenlopende zaken als oplossing geboden worden. Voordelen van het inschakelen van een mediator is: overleg onder begeleiding, afspraken maken onder begeleiding, communicatie direct met elkaar, juridische en emotionele ondersteuning, lang voortraject, kort juridisch traject, sommige verzekeraars vergoeden mediationkosten.

Voor spoedeisende zaken kunt u hier een verzoek doen voor het aanspannen van een Kort Geding.

Meld.nl is het landelijke platform waar advocaten zijn aangesloten die op alle rechtsgebieden rechtshulp kunnen bieden. Advocaten van ons meldpunt zijn ervaren en gespecialiseerd op alle rechtsgebieden. Bent u gedagvaard, moet u bezwaar of beroep instellen tegen ‘n overheidsbesluit, is er een geschil met uw werkgever, heeft u letselschade opgelopen, behoefte aan mediation bij uw echtscheiding, conflict met uw verzekeraar, contactverbod opleggen, kort geding aanspannen? Zowel op het gebied van privaatrecht al publiekrecht bieden wij juridisch hulp. Heeft u juridisch hulp nodig? Klik dan hierop. 

Bij ons Netwerk kunt u meldingen van rechtshulp doorgeven aan gespecialiseerde juristen en advocaten die ruime ervaring en deskundigheid beschikken op de volgende gebieden:

Juridisch Meldpunt van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z