Huurrecht

Huurrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Sinds de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt is het mogelijk geworden voor verhuurder en huurder een tijdelijk huurcontract af te sluiten dat na afloop zonder opzegging eindigt. De verhuurder heeft een zorgplicht tegenover de huurder die nagekomen moet worden. Een huurcontract voor bepaalde tijd mag slechts éénmaal worden afgesloten met dezelfde huurder. Een zelfstandige woonruimte kan met een tijdelijk huurcontract voor maximaal twee jaar worden gesloten. Voor onzelfstandige woonruimte is het maximaal vijf jaar. Na de periode wordt de huurovereenkomst omgezet in een huurcontract voor onbepaalde tijd. Opzegging is niet vereist, maar de verhuurder moet de kennisgeving tijdig opsturen. Zowel huurders als verhuurders kunnen melden bij Meld.nl. 

Vaak ontstaan er problemen rond opzeggingstermijnen, huurbetalingsverplichtingen, de vaststelling van de hoogte van de huurprijs, onderhoudsgebreken, verstoring van het huurgenot door of van (mede) huurders etc.  Een huurgeschil kan erg vervelend zijn. Lukt het niet om dit geschil onderling op te lossen, dan kunt u naar de rechter en vragen om een uitspraak te doen over dit geschil. Zowel de huurder als de verhuurder kan dit doen. Indien u bijvoorbeeld een geschil heeft over achterstallig onderhoud, een huurverhoging of huurachterstand, dan kunt u zich wenden tot de rechter. De wet geeft in een aantal dwingendrechtelijke bepalingen aan hoe er door huurder en verhuurder in bepaalde situaties gehandeld dient te worden. De wetgeving bestaat echter deels ook uit regelend recht en dat maakt het voor huurders en verhuurders vaak niet eenvoudig om hun rechtspositie bij geschillen in te schatten. Heeft de verhuurder onaangekondigd en zonder toestemming van de huurder het gehuurde woning betreden, dan valt dat onder huisvredebreuk. Voor rechtshulp bij huurgeschil kunt u Meld.nl  inschakelen. 

Een huurovereenkomst is een afspraak tussen de verhuurder en de huurder om een zaak in gebruiken bij een tegenprestatie. De overeenkomsten moeten wel aan bepaalde regels voor het huren van woonruimte, winkel, restaurant, kantoorpand, etc voldoen. In een huurovereenkomst zijn de afspraken om de huurprijs, de wijze van betaling, en een omschrijving van de woonruimte opgenomen. Bij huurovereenkomsten van kamers zijn weer andere afspraken zijn opgenomen. Bij overtreden van de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden kan de verhuurder de huurder een boete opleggen. De boetebeding mag niet onredelijk zijn. Boeteclausules kunnen vernietigd worden als een onredelijk bezwarend beding is opgenomen in de algemene bepalingen. De verhuurder heeft ook een zorgplicht tegenover de huurder die nagekomen moet worden. Weigert u als huurder te vertrekken of bent u verhuurder en weigert uw huurder de woning te verlaten, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Alle huurrecht zaken kunt u hier melden.
Direct een advocaat of mediator nodig bij overlast? U kunt hier uw melding achterlaten.

Huurrecht van A t/m Z

A B C D E G H I K L M N O P R S T V W Z