Huurrecht

Huurrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Een huurovereenkomst is een afspraak tussen de verhuurder en de huurder om een zaak in gebruiken bij een tegenprestatie. De overeenkomsten moeten wel aan bepaalde regels voldoen. In een huurovereenkomst zijn de afspraken om de huurprijs, de wijze van betaling, en een omschrijving van de woonruimte opgenomen. 

Zijn er problemen rond opzeggingstermijnen, huurbetalingsverplichtingen, de vaststelling van de hoogte van de huurprijs, onderhoudsgebreken, verstoring van het huurgenot door of van (mede) huurders etc. Lukt het niet om dit geschil onderling op te lossen? Is een geschil ontstaan over achterstallig onderhoud, een huurverhoging of huurachterstand, of de verhuurder die onaangekondigd en zonder toestemming van de huurder het gehuurde woning heeft betreden? Voor alle huurgeschillen kunt u bij Meld.nl terecht.   

Doe hier uw aanvraag>>>

Huurrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z