Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Voor screening, bemiddeling en aandragen van uw zaak; ga naar dit formulier

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. De verzekerde heeft vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht jegens zijn verzekeraar. 

Verjaringstermijn tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering is drie jaren na bekendheid opeisbaarheid. De gevolgen en straf van fraude met verzekeringen is dat de polis wordt beëindigd en men op een zwarte lijst komt te staan. Er volgt ook een strafrechtelijke procedure tegen de fraudeur. 

Hulp nodig bij schade, geschillen, (contra) onderzoek, klachten, second opinion, premie, zwarte lijst EVR plaatsing, verdenking van fraude en procedures bij overige verzekeringszaken? Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Doe hier uw aanvraag>>>

Verzekeringsrecht van A t/m Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S U V W Z