Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Verzekeringsfraude hier melden.

Hulp nodig bij schade, geschillen, (contra) onderzoek, klachten, second opinion, premie, zwarte lijst EVR plaatsing, verdenking van fraude en procedures bij overige verzekeringszaken? 

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. De verzekerde heeft vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht jegens zijn verzekeraar. 

Verjaringstermijn tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering is drie jaren na bekendheid opeisbaarheid. De gevolgen en straf van fraude met verzekeringen is dat de polis wordt beëindigd en men op een zwarte lijst komt te staan. Er volgt ook een strafrechtelijke procedure tegen de fraudeur. 

Doe hier uw screening>>>

Verzekeringsrecht van A t/m Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S U V W Z