Contractenrecht

Contractenrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Is het contractenrecht niet nageleefd bij een koop of verkoop, huur of verhuur? Staat u op het punt om een contract te ondertekenen of wilt u laten ondertekenen? Wilt u het contract laten controleren op eventuele  clausules? Er is contractvrijheid, dit houd in dat u en de andere partij alles in het contract kunnen zetten. De clausules in het contract mogen niet in strijd zijn met de wet of onredelijk zijn. 

Wilt u commerciële overeenkomsten, zoals IT-contracten, Cloud contracten, agentuur-, distributie- en franchise-overeenkomsten en algemene voorwaarden laten opstellen of na laten kijken of betreft het uit de verbintenissenrecht: koopovereenkomst en zijn er geschillen over de uitleg van de overeenkomst, wordt het contract niet nagekomen en wat zijn de (rechts)gevolgen van gebrekkige of niet nakoming van een contract. Laat uw zaak screenen door Meld.nl. 

Enkele overeenkomsten en contracten: 

 • aannemingsovereenkomsten
 • arbeidscontracten
 • IT-contracten
 • Cloud contracten
 • agentuurovereenkomsten
 • koopovereenkomsten
 • overname-contracten
 • financieringsovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • (in)koopcontracten en betalingsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • aandeelhoudersovereenkomsten

Doe hier uw aanvraag>>>

Contractenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O R S T V W Z