Contractenrecht

Contractenrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

Wilt u advies of juridisch bijstand op het gebied van contracten, is het contractenrecht niet nageleefd bij een koop of verkoop, huur of verhuur, dan kunt u een contractenrecht advocaat inschakelen. Denk bij contracten ondertekenen of laten ondertekenen goed na en laat het door een contractenrecht-advocaat controleren van de contracten en de eventuele toegevoegde clausules die bij het contract zijn toegevoegd. Er is contractvrijheid, dit houd in dat u en de andere partij alles in het contract kunnen zetten. De clausules in het contract mogen niet in strijd zijn met de wet of onredelijk zijn. Wilt u commerciële overeenkomsten, zoals IT-contracten, Cloud contracten, agentuur-, distributie- en franchise-overeenkomsten en algemene voorwaarden laten opstellen of na laten kijken of betreft het uit de verbintenissenrecht: koopovereenkomst en zijn er geschillen over de uitleg van de overeenkomst, wordt het contract niet nagekomen en wat zijn de (rechts)gevolgen van gebrekkige of niet nakoming van een contract: Voor rechtshulp bij opstellen of checken van contracten kunt u een contractenrecht advocaat inschakelen via Meld.nl. 

Enkele overeenkomsten en contracten: 

 • aannemingsovereenkomsten
 • arbeidscontracten
 • IT-contracten
 • Cloud contracten
 • agentuurovereenkomsten
 • koopovereenkomsten
 • overname-contracten
 • financieringsovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • (in)koopcontracten en betalingsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • aandeelhoudersovereenkomsten

Contractenrecht van A t/m Z

A B C D E G H I K L N O R S T V W Z