Contractenrecht

Contractenrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Wilt u advies of juridisch bijstand op het gebied van contracten, is het contractenrecht niet nageleefd bij een koop of verkoop, huur of verhuur, dan kunt u een contractenrecht advocaat inschakelen. Denk bij contracten ondertekenen of laten ondertekenen goed na en laat het door een contractenrecht-advocaat controleren van de contracten en de eventuele toegevoegde clausules die bij het contract zijn toegevoegd. Er is contractvrijheid, dit houd in dat u en de andere partij alles in het contract kunnen zetten. De clausules in het contract mogen niet in strijd zijn met de wet of onredelijk zijn. Wilt u commerciële overeenkomsten, zoals IT-contracten, Cloud contracten, agentuur-, distributie- en franchise-overeenkomsten en algemene voorwaarden laten opstellen of na laten kijken of betreft het uit de verbintenissenrecht: koopovereenkomst en zijn er geschillen over de uitleg van de overeenkomst, wordt het contract niet nagekomen en wat zijn de (rechts)gevolgen van gebrekkige of niet nakoming van een contract: Voor rechtshulp bij opstellen of checken van contracten kunt u een contractenrecht advocaat inschakelen via Meld.nl. 

Enkele overeenkomsten en contracten: 

 • aannemingsovereenkomsten
 • arbeidscontracten
 • IT-contracten
 • Cloud contracten
 • agentuurovereenkomsten
 • koopovereenkomsten
 • overname-contracten
 • financieringsovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • (in)koopcontracten en betalingsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • aandeelhoudersovereenkomsten

Contractenrecht van A t/m Z

A B C D E G H I K L N O R S T V W Z