Contractenrecht

Contractenrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Wilt u advies of juridisch bijstand op het gebied van contracten, is het contractenrecht niet nageleefd bij een koop of verkoop, huur of verhuur, dan kunt u een contractenrecht advocaat inschakelen. Denk bij contracten ondertekenen of laten ondertekenen goed na en laat het door een contractenrecht-advocaat controleren van de contracten en de eventuele toegevoegde clausules die bij het contract zijn toegevoegd. Er is contractvrijheid, dit houd in dat u en de andere partij alles in het contract kunnen zetten. De clausules in het contract mogen niet in strijd zijn met de wet of onredelijk zijn. Wilt u commerciële overeenkomsten, zoals IT-contracten, Cloud contracten, agentuur-, distributie- en franchise-overeenkomsten en algemene voorwaarden laten opstellen of na laten kijken of betreft het uit de verbintenissenrecht: koopovereenkomst en zijn er geschillen over de uitleg van de overeenkomst, wordt het contract niet nagekomen en wat zijn de (rechts)gevolgen van gebrekkige of niet nakoming van een contract: Voor rechtshulp bij opstellen of checken van contracten kunt u een contractenrecht advocaat inschakelen via Meld.nl. 

Enkele overeenkomsten en contracten: 

 • aannemingsovereenkomsten
 • arbeidscontracten
 • IT-contracten
 • Cloud contracten
 • agentuurovereenkomsten
 • koopovereenkomsten
 • overname-contracten
 • financieringsovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • (in)koopcontracten en betalingsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • aandeelhoudersovereenkomsten

Contractenrecht van A t/m Z

A B C D E G H I K L N O R S T V W Z