Criminaliteit

Alle vormen van criminaliteit kunt u melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bent u of iemand in uw omgeving slachtoffer geworden van een misdrijf? Heeft u het vermoeden dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit? Melden van misdrijven kunt u doen via Meld.nl.

Aangifte van een misdrijf doet u bij de politie. Voor dringende gevallen belt u 112. Wilt u in een vertrouwelijk gesprek informatie delen, bel dan met Team Criminele Inlichtingen 079-3458999. Wilt u melding doen van geweldsdelicten als bedreigingen en seksuele delicten? Word u als ondernemer afgeperst? Heeft u een vermoeden dat een hennepplantage bij u in de buurt bevindt? Bent u getuige geweest van een misdrijf of heeft u een belangrijke tip over een misdrijf, dan kunt u dit melden via Meld.nl. Meldingen over criminaliteit kunt u ook anoniem doen via Meld Misdaad Anoniem(0800-7000).

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf dan kunt u aangifte doen (tegen de verdachte). Als het Openbaar Ministerie na uw aangifte besluit om de zaak voor de strafrechter te laten komen dan kunt u bij een strafrechtelijke procedure als benadeelde partij zich voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. Zou de schadebepaling te gecompliceerd zijn om in een strafzaak behandeld te worden dan kunt u via een civiele procedure de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding.  

Meld.nl neemt geen meldingen aan en verzamelt geen persoonsgegevens via deze site. Meld.nl is een portal en geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Zie disclaimer.

Criminaliteit van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z