Criminaliteit

Criminaliteit melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bent u of iemand in uw omgeving slachtoffer geworden van een misdrijf? Heeft u het vermoeden dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit? Melden van misdrijven kunt u doen via Meld.nl.  Drugscriminaliteit kunt u via dit formulier melden. 

Wilt u melding doen van geweldsdelicten als bedreigingen en seksuele delicten? Word u als ondernemer afgeperst? Heeft u een vermoeden dat een hennepplantage bij u in de buurt bevindt? Bent u getuige geweest van een misdrijf of heeft u een belangrijke tip over een misdrijf, dan kunt u dit melden via Meld.nl. Meldingen over criminaliteit kunt u anoniem doen.

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf dan kunt u aangifte doen (tegen de verdachte). Als het Openbaar Ministerie na uw aangifte besluit om de zaak voor de strafrechter te laten komen dan kunt u bij een strafrechtelijke procedure als benadeelde partij zich voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. Zou de schadebepaling te gecompliceerd zijn om in een strafzaak behandeld te worden dan kunt u via een civiele procedure de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding.  

Criminaliteit van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z