Criminaliteit

Criminaliteit Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Verdacht van strafbare feiten? Wij verwijzen u door naar onze strafrecht advocaat voor verdachten.

Privédetective of Bedrijfsrecherche nodig voor opsporingswerk en ondersteuning als slachtoffer bij strafzaken? Doe hier uw melding.

Bent u slachtoffer van een misdrijf dan kunt u onze strafrecht advocaat inschakelen. Na een strafbaar feit dragen veel slachtoffers nog heel lang de gevolgen van het delict. Slachtoffers moeten niet opnieuw slachtoffer worden in de strijd om rechtsvaardigheid. Zij verdienen het om gehoord te worden, om te weten wat hun rechten zijn en om het strafproces te begrijpen. Slachtoffers verdienen ook een advocaat aan hun zijde die hen informeert, bijstaat en vertegenwoordigt. In een strafrechtelijke procedure kunt u als slachtoffer zich in een strafzaak als benadeelde partij voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen.  De schadebepaling kan in strafzaken gecompliceerd liggen. Wij kunnen via een civiele procedure de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding.
Slachtoffers van criminaliteit kunnen hier melden.

Bent u slachtoffer van bedrog, misleiding of fraude? De fraude advocaat heeft bepaalde wettelijke bevoegdheden u als burger niet heeft. Wij kunnen privé-adressen van bestuurders van bedrijven opvragen, verhuizingen nachecken, navragen of de oplichter auto’s of huizen op zijn naam heeft staan, of hij gehuwd is, inkomen heeft, enzovoort. De advocaat kan onaangekondigd beslag leggen op het banksaldo of op de woning van de oplichter. Dit om de schadebedrag veilig te stellen. 

Wat kan de advocaat strafrecht meer voor u betekenen:

 • u bijstaan bij het doen van aangifte
 • het strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie
 • u begeleiden in het juridische proces
 • u bijstaan ter zitting
 • u bijstaan bij getuigenverhoor
 • u adviseren over hoe invulling te geven aan uw spreekrecht
 • waken over uw recht op goede bejegening door betrokken instanties
 • waken over uw recht op informatie
 • een aanvraag voor u indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • uw schade onderbouwd berekenen en omschrijven
 • uw vordering benadeelde partij opstellen en ter zitting toelichten
 • toezien op deugdelijke incasso van uw toegewezen vordering
 • opsporingswerk verrichten
 • schadebedrag veilig stellen

Criminaliteit van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M O P R S U V W Z