Mediator

Mediator inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Voor scannen, bemiddeling en aandragen van uw zaak; ga naar dit formulier

Veel conflicten kunnen in een vroege stadium worden opgelost. Als u niet in langslepende procedures verwikkeld wil raken, en met het risico dat  de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een uitkomst.  Mediation kan in uiteenlopende zaken als oplossing geboden worden. Voordelen van het inschakelen van een mediator is: overleg onder begeleiding, afspraken maken onder begeleiding, communicatie direct met elkaar, juridische en emotionele ondersteuning, lang voortraject, kort juridisch traject, sommige verzekeraars vergoeden mediationkosten. Vaak wordt de kosten gedeeld tussen de partijen. 

De mediator kan een moeizaam proces op gang brengen, voorlichting geven over de procedure, kan bemiddelen en ideeën aandragen en voor een snelle juridische afhandeling zorgen. Het is niet van belang wie gelijk heeft, maar het draait om de beste oplossing. 

Is de communicatie tussen u en uw ex partner, een zakenpartner, de aandeelhouder, de overheid of personeel binnen uw bedrijf ernstig verstoord? Laat uw zaak scannen door Meld.nl. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Mediator van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z