Verkeersrecht

Verkeersrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

De Wegenverkeerswet is het fundament voor alle regels in het verkeer en moet voor de veiligheid op de weg en de vlotheid en goede doorstroom van het verkeer zorgen. De verkeersregels zijn nader uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Verkeersrecht kan in 3 categorieën worden verdeeld: Ongevallen/Gevaar op de weg – Snelheidsovertredingen – Rijden onder invloed. 

De Wegenverkeerswet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Wie zich niet aan de regels houd begaat of een overtreding of een misdrijf. Is u Sancties opgelegd: ontzegging van de rijbevoegdheid, educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid, invordering en inhouding van het rijbewijs, rijverbod en wielklem of wegslepen van het voertuig? Bent u beboet voor lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht? 

Hulp nodig bij verkeersmisdrijven of overtredingen, geschillen (verzekeringsmaatschappij), schade en procedures? Laat uw melding scannen. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Verkeersrecht van A t/m Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S T V W Z