Verkeersrecht

Verkeersrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Verdacht van verkeersmisdrijven of overtredingen? U kunt hier uw melding achterlaten.(Verkeersrecht).
Problemen met de Verzekeringsmaatschappij? U kunt hier melden.(Verzekeringsrecht).

De Wegenverkeerswet is het fundament voor alle regels in het verkeer en moet voor de veiligheid op de weg en de vlotheid en goede doorstroom van het verkeer zorgen. De verkeersregels zijn nader uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Verkeersrecht kan in 3 categorieën worden verdeeld: Ongevallen/Gevaar op de weg – Snelheidsovertredingen – Rijden onder invloed. 

De Wegenverkeerswet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Wie zich niet aan de regels houd begaat of een overtreding of een misdrijf. Sancties die opgelegd kunnen worden zijn de ontzegging van de rijbevoegdheid, educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid, invordering en inhouding van het rijbewijs, rijverbod en wielklem en het wegslepen van het voertuig. Lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en rijden door rood licht, vallen niet onder het strafrecht.

Verkeersrecht van A t/m Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S T V W Z