Verkeersrecht

Verkeersrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Verkeersrecht
De Wegenverkeerswet is het fundament voor alle regels in het verkeer en moet voor de veiligheid op de weg en de vlotheid en goede doorstroom van het verkeer zorgen. De verkeersregels zijn nader uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Verkeersrecht kan in 3 categorieën worden verdeeld: Ongevallen/Gevaar op de weg – Snelheidsovertredingen – Rijden onder invloed. De Wegenverkeerswet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Luchtrecht, binnenvaartrecht, spoorvervoersrecht en het zeerecht vallen onder verkeersrecht. 

Verkeersboete
Niet een met een verkeersboete, dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van de officier van justitie. Niet eens met de uitspraak van de kantonrechter, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het gerechtshof neemt hierover dan een beslissing.

Aansprakelijkheid en doorrijden na ongeval
Heeft u een motorrijtuig, zoals een auto, motor of scooter, dan bent u volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt in de meeste gevallen de schade. Bij geschillen met de verzekeraar is het raadzaam om een verkeersrecht – verzekeringsrecht advocaat in te schakelen. Het komt voor dat iemand doorrijd na een aanrijding. Dat is strafbaar. Is de dader doorgereden na het ongeval, dan moet u een schadeclaim indienen bij het  Waarborgfonds Motorverkeer. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een schadeclaim in te kunnen dienen bij het Waarborgfonds. Het komt vaker voor dat er getwijfelt wordt aan uw verhaal en u aan de andere kant van het incident kan komen te staan. Hierom en vanwege de complexiteit van het verkeersrecht is het raadzaam om een ervaren verkeeersrecht specialist in te schakelen. 

Rijbewijs ingevorderd door politie
De politie kan uw rijbewijs invorderen als u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. Bijvoorbeeld als u 50 km per uur te hard heeft gereden, maar niet harder dan 69 km per uur. Uw rijbewijs kan voor twee maanden worden ingehouden. Bij 70 km per uur of harder wordt het rijbewijs voor vier maanden ingehouden. Uw rijbewijs kan ook worden ingehouden als u onder invloed van alcohol of drugs reed. De politie stuurt uw rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie. Die beslist binnen 10 dagen of uw rijbewijs wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u een verzoek indienen om uw rijbewijs terug te krijgen. Bent u ten onrechte als bestuurder aangemerkt, heeft de politie u ten onrechte als weigeraar bestempeld bij een alcoholtest, zijn er fouten gemaakt bij de test, u kunt binnen 6 weken vanaf de datum van het besluit bezwaar aantekenen. Niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u binnen 6 weken na datum beslissing in beroep gaan bij de rechter. Het is raadzaam om een verkeersrecht advocaat in te schakelen als uw rijbewijs door de politie is ingevorderd.   

Rijbewijs en CBR maatregelen
Indien uw rijbewijs is ingevoerd door justitie, dan wordt die naar het CBR doorgestuurd. Heeft u een ontzegging van de rijbevoegdheid, rijontzegging, ontzegging rijbewijs opgelegd gekregen door de rechter, dan kan naast de veroordeling – ontzegging van de rijbevoegdheid, zonder geldboete, werkstraf of zelfs gevangenisstraf- ook maatregelen als zelfstandige straf worden opgelegd door het CBR. Het CBR schorst de geldigheid van uw rijbewijs. CBR kan u verplichten om op eigen kosten onderzoek naar uw rijgeschiktheid vanwege alcohol of drugs te laten doen door een psychiater. Ook kan een EMA / LEMA cursus worden opgelegd. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van CBR en beroep instellen bij de rechter. U kunt een herkeuring aanvragen en tegelijk bezwaar maken. Vanwege de complexiteit van het verkeersrecht is het raadzaam om een ervaren verkeeersrecht advocaat in te schakelen. 

RDW
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een verplichte keuring. U bent zelf verantwoordelijk om uw auto op tijd te laten keuren. Heeft u een ongeluk met uw auto veroorzaakt en was uw auto niet gekeurd volgens de RDW, heeft de verzekeraar besloten om u als niet verzekerd te beschouwen, is de geldigheid van het kenteken geschorst en mag u niet meer op de openbare weg rijden? Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor u onterecht een boete heeft gekregen. U kunt bezwaar maken of beroep aantekenen tegen de boete en andere beslissingen van de RDW.

Verkeersaansprakelijkheid
De bewijslast ligt bij het slachtoffer. U moet bewijzen dat u recht heeft op schadevergoeding. Voor vaststellen van aansprakelijkheid na een verkeersongeval is bewijs nodig. De verkeersregels en verkeersfouten kunnen vasstellen welke weggebruiker aansprakelijk is. Bij schade kan een discussie ontstaan over de uitleg van verkeersregels en over het rijgedrag. Het komt vaker voor dat er getwijfelt wordt aan uw verhaal en u aan de andere kant van het incident kan komen te staan. Hierom en vanwege de complexiteit van het verkeersrecht is het raadzaam om een ervaren verkeeersrecht advocaat in te schakelen. 

Letselschade door verkeersongeval
Het komt veelvuldig voor dat mensen bij een verkeersongeluk letsel oplopen, bijvoorbeeld whiplash bij een achterop aanrijding. Dit is letsel aan de nek en/of rug als gevolg van een klap waarbij het hoofd krachtig naar voren en achteren wordt bewogen, of in het ergste geval een dwarslaesie waardoor de ruggenmerg beschadigd raakt door verbrijzeling van het wervelkolom. De klachten bij letsel door een verkeersongeluk kunnen echter zeer ernstig zijn. Pijn in de nek, hoofdpijn, duizeligheid, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen en rijangst zijn enkele van de vele klachten. Indien letselschade door het ongeval is ontstaan te wijten aan een ander, kan de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Laatst genoemde is veelal verzekerd voor een dergelijke aansprakelijkheid en krijgt het slachtoffer meestal te maken met een verzekeraar. De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals: smartengeld, medische kosten, materiële schade, inkomensschade, verlies zelfwerkzaamheid, wettelijke rente en kosten voor deskundige bijstand. Schadevergoeding is bedoeld voor compensatie voor de materiële schade die u heeft opgelopen en immateriële schade: de pijn, verdriet en verlies van levensvreugde. In sommige gevallen betreft het blijvende letsel of verminking, maar ook tijdelijke letsel komt voor smartengeld in aanmerking. Bij verkeersongevallen krijgt u ongewild te maken met complexe regels en procedures. Iemand heeft niet opgelet in het verkeer, bijvoorbeeld met de telefoon bezig geweest of een vermoeide vrachtwagenchauffeur die te laat remde: het kan iemands leven ingrijpend veranderen. De gevolgen kunnen enorm zijn: van zware hersenschudding tot gecompliceerde beenbreuk en van zwaar inwendig letsel tot een whiplash. U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en daarom is het verstandig om een gespecialiseerde verkeersrecht letselschade advocaat in te schakelen die volledig uw belangen zal dienen en het maximale vergoeding voor u zal opeisen.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over verkeersrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Verkeersrecht van A t/m Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S T V W Z