Arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Voor rechtshulp bij geschillen werknemer – werkgever, ontslag, ziektewet, opzeggen of opstellen arbeidscontracten kunt u hier melden. 

Voor rechtshulp bij bezwaar UWV beslissing kunt u hier melden. 

Voor rechtshulp bij beroepsziektes, loon en ontslag kunt u hier melden en bij letselschade door beroepsziekte een letselschade advocaat inschakelen. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor de volgende zaken: 

 • opstellen van een arbeidsovereenkomst;
 • advies over de ondertekening van een arbeidsovereenkomst;
 • opstellen en controleren van een huisregelement;
 • hulp bij re-ïntegratie bij ziekte;
 • advies over de rechten en plichten van de werknemer;
 • advies over de rechten en plichten van de werkgever;
 • opstellen en controleren van een vaststellingsovereenkomst;
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • verweer tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de rechter;
 • verweer tegen de bëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV;
 • informatie over de transitievergoeding;
 • verweer tegen ontslag en ontslag op staande voet;
 • hulp bij een bezwaarprocedure tegen het UWV of een ander orgaan van de overheid;
 • hulp bij een beroep bij de rechtbank.

Arbeidsrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W Z