Overheidsaansprakelijkheid op privaat en publiek rechtelijke gebied. Aansprakelijkheid kan een rechtmatige overheidsdaad of onrechtmatige overheidsdaad zijn. Een schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed of inkomensderving tot gevolg hebben. 

Beroepsaansprakelijkheid: Tijdens het uitoefenen van een beroep kunnen er fouten worden gemaakt. De beroepsbeoefenaar die een fout maakt kan aansprakelijk worden gesteld. De klant/patiënt mag verwachten van de beroepsbeoefenaar dat er kennis en ervaring aanwezig is en dat die geen fouten maakt. De (ziektekosten)verzekeraar van de slachtoffer stelt de persoon of bedrijf aansprakelijk voor de kosten die ontstaan zijn na het ongeval. 

Onder wettelijke aansprakelijkheid valt onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Bij vermogensschade komt in aanmerking voor schadevergoeding, dit is o.a. geleden verlies, misgelopen winst, kosten ter voorkoming of beperking van schade, kosten ter vaststelling van schade, kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid, incassokosten.

Doe hier uw aanvraag>>>