Consumentenrecht

Consumentenrecht zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

Alle consumentenzaken kunt u hier melden.

Product niet naar verwachting? Diensten geweigerd? Deugt er iets niet aan uw aankoop? Is het product al kapot ruim voordat u dat verwachtte? Of heeft u een product kapot of beschadigd bezorgd of geleverd gekregen? Voor uw recht op vergoeding van zo’n gebrekkig product maakt het niet uit of het gebrek veroorzaakt is door de bezorger, de winkelier/leverancier of de fabriek. Het maakt niet uit of u de afspraken met uw leverancier schriftelijk of mondeling heeft gemaakt.

Wij hebben dagelijks met consumentenrechten te maken. Bij het kopen van producten of diensten zijn er specifieke regelingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Zijn spullen die u heeft besteld niet geleverd of is bij online aankopen te hoge kosten in rekening gebracht, bent u door de bank, hypotheekverstrekker of verzekeraar geweigerd? U kunt een koopcontract door de rechter nietig laten verklaren als er sprake is geweest van niet levering, misleiding, agressieve handelspraktijken, onvolledige informeren over de werkelijke kosten , geen bedenktijd geven, geen informatie over retournering of terugbetaling verstrekken of geen opzegtermijn bij een stilzwijgende contract vermelden. 

Als de leverancier u geen vervangend product wil of kan geven of u geen compensatie biedt, kunt u een uitgebreide    procedure of spoedprocedure starten bij de kantonrechter.

Bedrijven en instellingen die producten en diensten leveren aan consumenten hebben een zorgplicht jegens haar klanten, maar ook van derden wiens belangen in het geding zijn. 

Consumentenrecht van A t/m Z

A B C E F G H I J K L M N O P R S T V W Z