Consumentenrecht

Consumentenrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Consumentenrecht
Het consumentenrecht regelt de rechtsverhouding tussen de consument enerzijds en de handelende partij anderzijds. Een consument is juridisch gezien een particulier die een koopovereenkomst aangaat om het persoonlijk gebruik van een zaak en niet om een commercieel gebruik. Rechtspersonen zijn geen consument. Consumentenrecht biedt de particulier bescherming tegen de professioneel handelende partij. In bepaalde gevallen moet bij het aangaan van een overeenkomst tussen een niet-professioneel natuurlijk persoon en de professionele partij, de contractsvrijheid soms wijken voor bescherming op basis van het consumentenrecht. 
Een bedenktermijn, juiste informatie bieden over het product, prijs, betaling, levering en duidelijkheid indien het product of dienst niet aan de verwachingen voldoet en afspraken niet worden nagekomen. Consumentenrecht bestrijkt veel terreinen, zoals koop op afstand, colportage, afsluiten energie- en telefoonabonnement, verzekeringen en boekingen in de reisbranche. 

Dwaling en ontbinding overeenkomst
Indien er sprake is van dwaling, dan kunt u een contract ontbinden. Vereiste is dat de verkoper een onjuiste mededeling heeft gedaan of de mededelingsplicht is geschonden door essentiele informatie niet te verstrekken. Om de overeenkomst te ontbinden dient u de verkoper schriftelijk mede te delen dat u de overeenkomst wilt vernietigen. Indien die niet instemt, kunt u om een oordeel van de rechter vragen en verzoeken om alle prestaties terug te draaien, zoals het betalen van de koopprijs. 

Schadevergoeding bij wanprestatie en letselschade
Indien een product niet aan de verwachtingen voldoet, de verkoper het product niet repareert of vervangt en ingebreke blijft, dan is er sprake van wanprestantie en kan de overeenkomst worden ontbonden en komt de consument in sommige gevallen in aanmerking voor schadevergoeding. Als u iets koopt, hebt u recht op een goed product. Dat betekent ook dat het product veilig moet zijn. Bent u door het product gewond geraakt, of heeft het product schade veroorzaakt, dan is het product ‘ondeugdelijk’. De verkoper moet dan het probleem voor u oplossen. Voorwaarde is wel dat u het product op een normale manier hebt gebruikt en de gebruiksaanwijzing is gevolgd.
Als er sprake is van een gebrekkig of ondeugdelijk product en de veiligheid van het product afwijkt, en u heeft letselschade opgelopen, dan komt u in aanmerking voor schadevergoeding. Soms moet de verkoper deze vergoeding betalen, maar het ook zijn dat de fabrikant of de importeur aansprakelijk is. Dit is afhankelijk van de hoogte van de schade. 

Mediator
Consumentenrecht is dwingend recht, wat betekent dat daar niet van afgeweken kan of mag worden. Indien u er zelf niet uitkomt met de verkoper, en een lange proces wil voorkomen, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een goede oplossing. Een comsumentenrecht mediator kan u adviseren en begeleiden bij geschillen omtrent koop, verkoop en contracten, ontbinding koopovereenkomsten, garantie, productaansprakelijkheid, (letsel)schade etc. Ze kunnen u en de verkoper helpen een oplossing voor het geschil te vinden. Mediation wordt gebruikt in sectoren als vervoer, banken, telecommunicatie, energie, elektronica, huishoudelijke apparaten, huur en koop van voertuigen. Soms kan een consumentengeschil vanwege de situatie en aard van het geschil en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is procederen en de rechter vragen om een oordeel onvermijdelijk. Hiervoor heeft u vaak een advocaat nodig. 

Advocaat
Indien een aangekochte product niet naar verwachting voldoet, diensten worden geweigerd, uw aankoop niet deugt, het product al kapot is bij aanschaf, of heeft u een product kapot of beschadigd bezorgd of geleverd heeft gekregen, voor uw recht op vergoeding van een gebrekkig product maakt het niet uit of het gebrek veroorzaakt is door de bezorger, de winkelier, leverancier of de fabriek. Ook maakt het niet uit of de afspraken schriftelijk of mondeling zijn gemaakt. Heeft u als consument een conflict met de verkoper en komt u er er samen niet uit, dan kunt u een procedure starten bij de kantonrechter of civiele rechter. Een consumentenrecht advocaat kan u hierin bijstaan. U kunt een koopcontract door de rechter nietig laten verklaren als er sprake is van niet levering, misleiding, agressieve handelspraktijken, onvolledige informeren over de werkelijke kosten, geen bedenktijd geven, geen informatie verstrekken over retournering of terugbetaling of geen opzegtermijn bij een stilzwijgende contract vermelden. 

Procedure via rechter
Als de leverancier u geen vervangend product wil of kan geven of u geen compensatie biedt of de letselschade niet erkend en geen schadevergoeding betaald, kunt u een procedure starten bij de kantonrechter of civiele rechterBedrijven en instellingen die producten en diensten leveren aan consumenten hebben een zorgplicht jegens haar klanten, maar ook van derden wiens belangen in het geding zijn. De complete proceskosten kunnen worden verhaald op de producent. U betaald niets voor de juridische hulp. Bij spoedeisend belang, kunt u een kort geding procedure instellen bij de kantorrechter of civiele rechter.  Vanwege de complixiteit van het proces in het consumentenrecht, is het raadzaam om een consumemtenrecht productaansprakelijkheid advocaat in te schakelen.  

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over consumentenrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Consumentenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z