Consumentenrecht

Consumentenrecht zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Is het aangekochte product niet naar verwachting? Zijn Diensten geweigerd? Deugt er iets niet aan uw aankoop? Is het product al kapot bij aanschaf, of heeft u een product kapot of beschadigd bezorgd of geleverd gekregen? Voor uw recht op vergoeding van zo’n gebrekkig product maakt het niet uit of het gebrek veroorzaakt is door de bezorger, de winkelier/leverancier of de fabriek. Ook makt het niet uit of de afspraken schriftelijk of mondeling zijn gemaakt. Ook spullen die u heeft besteld die niet geleverd zijn of bij online aankopen waar te hoge kosten in rekening is gebracht en als u door de bank, hypotheekverstrekker of verzekeraar geweigerd bent, kunt u uw zaak laten screenen door Meld.nl. 

U kunt een koopcontract door de rechter nietig laten verklaren als er sprake is geweest van niet levering, misleiding, agressieve handelspraktijken, onvolledige informeren over de werkelijke kosten, geen bedenktijd geven, geen informatie over retournering of terugbetaling verstrekken of geen opzegtermijn bij een stilzwijgende contract vermelden. 

Als de leverancier u geen vervangend product wil of kan geven of u geen compensatie biedt, kunt u een uitgebreide procedure of spoedprocedure  starten bij de kantonrechter.

Bedrijven en instellingen die producten en diensten leveren aan consumenten hebben een zorgplicht jegens haar klanten, maar ook van derden wiens belangen in het geding zijn. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Consumentenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z