Schade

Schade melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Heeft u materiële of immateriële schade opgelopen op het werk, in het verkeer, door een medische fout, bij mishandeling of zedendelict, door ondeugdelijk of gebrekkig product of door een andere oorzaak? Voor scannen, bemiddeling en aandragen van uw zaak; ga naar dit formulier

Bij schade door handelen en besluiten van de overheid kunt u schadevergoeding eisen. De schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed, inkomensderving of omrijschade tot gevolg hebben. Zie planschade en nadeelcompensatie. 

Ook bij aardbevingsschade, stormschade, woningschade, brandschade of andere schade opgelopen, geschillen met de verzekeraar of de verantwoordelijke partij, kunt u uw zaak laten screenen. 

Letselschade: U heeft als slachtoffer van bijvoorbeeld ongevallen in het verkeer of op het werk, door een misdrijf of een medische misser vaak recht op een schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. Het zijn niet alleen lichamelijke letsel dat vergoed wordt, maar ook geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries, etc. Letselschade op het werk, in het verkeer, door een medische fout, bij mishandeling of zedendelict, door ondeugdelijk of gebrekkig product of door een andere oorzaak, kunt u hier hier melden.

U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en daarom is het verstandig om Meld.nl in te schakelen die volledig uw belangen zal dienen en het maximale vergoeding voor u zal opeisen.

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals:

  • smartengeld
  • medische kosten
  • materiële schade
  • inkomensschade
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • wettelijke rente
  • kosten voor deskundige bijstand

Doe hier uw aanvraag>>>

Schade van A t/m Z

A B C D E G H I K L M N O P R S T V W Z