Schade

Schade melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Schade
Schade is het nadelige gevolg, zowel materieel als immaterieel, van een gebeurtenis. De omvang van de schade, het nadeel, kan uitgedrukt worden als het verschil tussen de waarde in de hypothetische situatie waarin de gebeurtenis zich niet heeft voorgedaan en de waarde in de werkelijke situatie. Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade. 

Geschil met verzekeraar
Geschillen met de verzekeringsmaatschappij kunnen om diversie redenen ontstaan. De verzekeraar beroept zich op bepaalde uitsluitingsgronden die in de polis zou zijn vastgelegd die bij bepaalde schade en omstandigheden niet uitkeert waardoor u geen recht zou hebben op vergoeding van uw schadeclaim. U krijgt uitgekeerd, maar het bedrag niet overeen met de schade die u daadwerkelijk heeft geleden. Bij het claimen van de schade zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de claim ontstaan al dan niet vanwege een CIS registratie. De verzekering heeft een onderzoeksplicht en beroept die zich op schending mededelingsplicht door verzekeringnemer.  Geschillen met de verzekeraar kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld autoschade, aardbevingsschade, stormschade, woningschade, brandschade of andere schade. Indien u geschillen heeft met de verzekeraar over een schadeclaim dan is het raadzaam om een verzekeringsrecht advocaat in te schakelen.  

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste schadebedrag kunt u een civielrechtelijke procedure aanspannen.
Indien er sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld als de wederpartij weigert (een deel van) de schadevergoeding te betalen, dan is een snelle uitspraak van de rechter gewenst. In een spoedprocedure wordt de civiele rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen over de schade en schadevergoeding. De uitspraak in een kort geding is geen definitieve oordeel. Hoger beroep kan worden ingesteld om een bodemprocedure bij het gerechtshof te starten, maar vaak respecteren beide partijen de voorlopige uitspraak van de voorzieningsrechter. De gedaagde is niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Dit geldt wel voor de eiser. 

Mediation of advocaat
De afwikkeling van schadeclaims is vaak complex en kan in sommige gevallen lang duren. Afhankelijk van de schade die is ontstaan op basis van een onrechtmatige daad of wanprestatie of een situatie waar de verzekeraar de wederpartij is, is het van belang om de zaak na te laten kijken door een juridische dienstverlener. Indien beide partijen niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een uitkomst. Soms kan de aansprakelijkheid voor de schade en toekennen van schadevergoeding vanwege de situatie en aard van het geschil of conflict en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is procederen en vragen om een oordeel van de rechter onvermijdelijk. Een advocaat kan u hierin bijstaan, zodat maximale vergoeding kan worden geëist of voorkomen wordt dat maximale vergoeding wordt geëist. U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en daarom is het verstandig om een gespecialiseerde maar ook ervaren schade advocaat in te schakelen die volledig uw belangen zal dienen en het maximale vergoeding voor u zal opeisen.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over schade. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij conflicten, geschillen, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Schade van A t/m Z

A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W Z