Schade

Schade melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen met de verzekeraar? U kunt dit hier melden.
(Letsel)Schade door Corona hier melden.

Direct een advocaat of mediator nodig bij schade? Meld u hier aan.

Heeft u als burger of bedrijf schade geleden door handelen van de overheid dan kunt u schadevergoeding eisen. De schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed, inkomensderving of omrijschade tot gevolg hebben.
Schade ontstaan door de overheid hier melden.
Zie planschade en nadeelcompensatie. 

Heeft u schade opgelopen en weigert de verzekeraar uw schade te vergoeden, dan kunt u dit hier melden. Wij nemen alle meldingen van schade aan. Heeft u aardbevingsschade, stormschade, woningschade, brandschade of andere schade opgelopen, zijn er geschillen met de verzekeraar of de verantwoordelijke partij, dan kunt u dit hier melden.

Letselschade: U heeft als slachtoffer van bijvoorbeeld ongevallen in het verkeer of op het werk, door een misdrijf of een medische misser vaak recht op een schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. Het zijn niet alleen lichamelijke letsel dat vergoed wordt, maar ook geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries, etc. Letselschade op het werk, in het verkeer, door een medische fout, bij mishandeling of zedendelict, door ondeugdelijk of gebrekkig product of door een andere oorzaak, kunt u hier hier melden.

U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en daarom is het verstandig om Meld.nl in te schakelen die volledig uw belangen zal dienen en het maximale vergoeding voor u zal opeisen.

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals:

  • smartengeld
  • medische kosten
  • materiële schade
  • inkomensschade
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • wettelijke rente
  • kosten voor deskundige bijstand

Schade van A t/m Z

A B C D E G H K L M N O P R S T V W Z