Schade

Schade melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Hulp nodig bij onderzoek, schade, geschillen en procedures? Een gespecialiseerde (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl. 

Bij schade door handelen en besluiten van de overheid kunt u schadevergoeding eisen. De schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed, inkomensderving of omrijschade tot gevolg hebben. Zie planschade en nadeelcompensatie. 

Heeft u aardbevingsschade, stormschade, woningschade, brandschade of andere schade opgelopen, zijn er geschillen met de verzekeraar of de verantwoordelijke partij, dan kunt u dit hier melden.

Letselschade: U heeft als slachtoffer van bijvoorbeeld ongevallen in het verkeer of op het werk, door een misdrijf of een medische misser vaak recht op een schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. Het zijn niet alleen lichamelijke letsel dat vergoed wordt, maar ook geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries, etc. Letselschade op het werk, in het verkeer, door een medische fout, bij mishandeling of zedendelict, door ondeugdelijk of gebrekkig product of door een andere oorzaak, kunt u hier hier melden.

U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en daarom is het verstandig om Meld.nl in te schakelen die volledig uw belangen zal dienen en het maximale vergoeding voor u zal opeisen.

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals:

  • smartengeld
  • medische kosten
  • materiële schade
  • inkomensschade
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • wettelijke rente
  • kosten voor deskundige bijstand

Schade van A t/m Z

A B C D E G H I K L M N O P R S T V W Z