Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht Advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Ondernemers kunnen voor juridische bijstand bij geschillen en conflicten met klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, distributeurs en leveranciers hier melden.

Bij opstellen, Contractenrecht Advocaat inschakelen

Voor beslag- en executie zaken kunt u hier melden.

Staat u op het punt om een bedrijf over te nemen, een fusie met een ander onderneming of een joint venture aan te gaan, dan is het zeker raadzaam om een overname, fusie en joint venture advocaat in te schakelen die de juridische begeleiding en afhandeling van fusies, overname of joint venture kan doen. Denk hierbij aan o.a. een due diligence onderzoek, koopcontracten opstellen en de aandelenoverdracht. Voor rechtshulp bij opzetten van een onderneming, doorstart, faillissement, vastleggen van contracten, geschillen met o.a. leverancier, debiteur of zakenpartner, onrechtmatige concurrentie en overige zakelijke conflicten kunt u een ondernemingsrecht advocaat inschakelen. Voor rechtshulp bij fusie, overname of joint venture kunt u een bedrijfsovername, fusie en joint venture advocaat inschakelen. 

Staat men op beëindiging van de samenwerking, is ontvlechting, begeleiding of procederen noodzakelijk, wilt u een enquêteprocedure voeren bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam over het beleid en gang van zaken in een rechtspersoon. Het voeren van procedures over aandelenkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, garanties, vennootschapsovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten behoren ook tot ondernemingsgeschillen. Voor rechtshulp bij onderneming geschillen kunt u een ondernemingsrecht advocaat inschakelen. 

Ondernemingsrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I K M N O P R S T U V W Z