Fraude

 
Fraude melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen – Schade – Klachten hier melden.
Verdacht van Fraude? Wij verwijzen u door naar Het Juridisch Meldpunt.
Problemen met de Belastingdienst? Dan kunt u terecht bij de belastingadvocaat van Het Juridisch Meldpunt.

U kunt over de volgende thema’s melden:
Bedrijfsfraude –  Identiteitsfraude – Malafide bedrijven –  Opgelicht – Valsheid in Geschrifte  – Verzekeringsfraude 

Klick op één van de verticale fraudethema’s om het volgende te melden:
Adresfraude – Belastingfraude – Faillissementsfraude – Illegaal samenwonen  –  PGB fraude – 
Toeslagenfraude – Uitkeringsfraude – Witwassen –  Woonfraude – Zorgfraude – Zwart geld – Zwartwerken

Nep, onbetrouwbare, ongewenste, onveilige, valse en verdachte mails, sites, shops, telefoonnummers, berichten, links, accounts, Apps en post hier melden

Scroll verder voor het complete Fraude overzicht

Fraude is verdeeld in horizontale fraude waarbij burgers en bedrijven slachtoffer zijn en verticale fraude waarbij de overheid de benadeelde partij is. Meld.nl is er ook voor mensen die niet durven om verticale fraude te melden bij de organisaties die benadeeld zijn door fraude. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de dader. Melden via Meld.nl is een goed en veilig alternatief. Je blijft anoniem. Meld.nl heeft als doel fraude aan te pakken. Via Meld.nl kunnen mensen anoniem informatie geven over fraude. De anonimiteit van de melder is bij Meld.nl van hoofdbelang. Meld.nl stuurt de anonieme meldingen door naar de benadeelde organisaties.

PwC heeft een schatting gemaakt van de omvang van fraude in Nederland. Volgens het accountants- en adviesbureau komt jaarlijks zeker €11 miljard onrechtmatig in verkeerde handen terecht, ruim €600 per hoofd van de bevolking. De overheid is met een fraude omvang van €7,3 miljard de grootste benadeelde. In het onderzoek maakt PwC onderscheid tussen horizontale en verticale fraude. Bij horizontale fraude – tussen mensen en bedrijven – gaat het om een bedrag van ongeveer €3,7 miljard. Bij verticale fraude – het benadelen van de overheid – wordt zo’n €7,3 miljard verduisterd.

Fraude per segment:
De cijfers binnen beide fraudetakken lopen flink uiteen. Horizontale fraude wordt onderverdeeld in gesjoemel in faillissementen (minimaal €1,3 miljard), verzekeringen (minimaal €900 miljoen), beleggingen (zo’n €500 miljoen). Ook acquisitiefraude en voorschotfraude vallen hieronder. Fiscaal bedrog bij overheidsinstanties voert het lijstje aan bij de verticale fraude met zo’n €4,2 miljard. Hieronder vallen ook zorgfraude (bijna €2,8 miljard) sociale zekerheidsfraude (zo’n €153 miljoen), BTW fraude (zo’n €39 miljoen), accijns fraude (minimaal €23 miljoen). Gepleegde fraude bij openbare aanbestedingen zijn niet opgenomen in het rapport, evenals subsidiefraude.

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Fraude van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z