Fraude

Fraude Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Wordt u verdacht van Verticale of Horizontale Fraude? Wij verwijzen u door naar de fraude advocaat.

Heeft u financiële schade geleden en wilt u graag uw geld terug? Dan kunt u naast aangifte doen, ook civielrechtelijke stappen nemen. U heeft daarvoor een jurist of een advocaat nodig. Als de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd, is dat alleen maar goed voor uw civiele zaak. Aangifte doen is dus heel belangrijk. Wanneer een verkoper de beloofde goederen niet levert, dan is dat juridisch gezien een wanprestatie. De schade die u daardoor lijdt, kunt u via de civielrechtelijke procedure verhalen. U moet wel weten wie degene is die u gedupeerd heeft. Schakel voor een civielrechtelijk procedure altijd een jurist in. Die kan u al het werk van de incasso uit handen nemen.

Bent u slachtoffer van bedrog, misleiding of fraude? Het is goed om privéadressen (van bestuurders van bedrijven) op te laten vragen, verhuizingen na te checken, navragen of de oplichter auto’s of huizen op zijn naam heeft staan, of hij gehuwd is, inkomen heeft, enzovoort. Onaangekondigd beslag leggen op het banksaldo of op eigendommen van de oplichter is een doeltreffend middel om het schadebedrag veilig te stellen. Verder kan u voor de volgende zaken geholpen worden:

 • u bijstaan bij het doen van aangifte
 • het strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie
 • u begeleiden in het juridische proces
 • u bijstaan ter zitting
 • u bijstaan bij getuigenverhoor
 • u adviseren over hoe invulling te geven aan uw spreekrecht
 • waken over uw recht op goede bejegening door betrokken instanties
 • waken over uw recht op informatie
 • een aanvraag voor u indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • uw schade onderbouwd berekenen en omschrijven
 • uw vordering benadeelde partij opstellen en ter zitting toelichten
 • toezien op deugdelijke incasso van uw toegewezen vordering
 • opsporingswerk verrichten
 • schadebedrag veilig stellen

Fraude van A t/m Z

4 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z