Fraude

Fraude Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

(Anoniem) Fraude melden: klik hierop. 

Verdacht van Verticale of Horizontale Fraude? Klik hierop.

Bent u slachtoffer van bedrog, misleiding of fraude? Wilt u de schade van fraude verhalen bij de verdachte? Heeft u financiële schade geleden en wilt u graag uw geld terug? Dan kunt u naast aangifte doen en/of civielrechtelijke stappen nemen. Laat uw zaak kosteloos scannen. 

  • schadebedrag verhalen
  • schadebedrag veilig stellen
  • bijstaan bij het doen van aangifte
  • begeleiden in het juridische proces
  • bijstaan ter zitting
  • bijstaan bij getuigenverhoor
  • uw schade laten berekenen. 
  • opsporingswerk verrichten

Doe hier uw aanvraag>>>

Fraude van A t/m Z

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z