Transportrecht

Transportrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

Transportrecht
Het transportrecht omvat meerdere specialisaties zoals wegvervoerrecht, zeerecht, luchtrecht, aansprakelijkheid van logistieke dienstverlening, expeditie, opslag, contracten- en verzekeringsrecht. Internationale, nationale logistieke dienstverleners, transporteurs, expediteurs, warehouse-operators, wegvervoer, zeevervoer, binnenvaart, expeditie, physical distribution, bevrachting, opslag, hulpverlening, taxi, personenvervoer, pakkettenbezorging en overige ondernemingen in de transport en logistiek vallen onder het transportrecht. 

NIWO
Transportbedrijven kunnen een fikse boete kirjgen als zij zonder een (geldig) vergunning transporten. Enkele overtredingen op een rijtje: een transportbedrijf die tegen betaling goederen vervoert voor derden die niet in het bezit is van de Eurovergunning, een verhuisbedrijf op de weg maar de eisen voor vakbekwaamheid, opleidingen, veiligheid, kredietwaardigheid en een verklaring omtrent gedrag ontbreekt, een geldige niwo vergunning ontbreekt, een voertuig met meer dan 500 kg laadvermogen die nationaal en internationaal vervoert en geen vergunning heeft, de NIWO vergunning die 5 jaar geldig is is verlopen, vervalsing van het NIWO document, het vergunningbewijs dat tussen bedrijven wordt uitgewisseld, faillissementsfraude en doorstart, het onderling uitlenen van chauffeurs die niet van het zelfde transportbedrijf zijn, uittreden van een vennoot uit een V.o.f.. Het zijn enkele voorbeelden van overtredingen door transportbedrijven. Bij onderzoek (oneerlijke concurrentie), boete, bezwaar, beroep, vergunning zaken, schade en overige procedures, is het raadzaam om een transportrecht advocaat in te schakelen. 

Schade en Aansprakelijkheid transport
Zowel de opdrachtgever, de vervoerder en de ontvanger hebben rechten en plichten. Indien de vervoerder zijn plicht om goederen zonder beschadiging, verlies of vertraging af te leveren niet nakomt, kan die aansprakelijk worden gehouden voor de schade die de ontvanger lijdt. De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot een maximumbedrag per kilo, behalve bij opzet. De goederentransportverzekeraar claimt bij de vervoerder of diens verzekeraar. De vervoerder is beperkt aansprakelijk voor schade of verlies en voor vertragingsschade. Voor gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is de vervoerder niet aansprakelijk, behalve als er sprake is van opzet. Als opzet is bewezen, is de vervoerder onbeperkt aansprakelijk voor de directe schade en gevolgschade. Bij internationaal (CMR-)vervoer gelden andere regels. Ook als een goederenverzekering is afgesloten kunnen geschillen met de verzekeraar ontstaan over schade. 

Juridisch hulp bij transport en overeenkomsten
Heeft u schade geleden te wijten aan een bedrijf die moest leveren, bent u aansprakelijk gesteld voor de schade die door u is veroorzaakt, gaat u een overeenkomst aan met een vaste transporteur en wilt u advies en bijstand in het opstellen, corrigeren, aanpassen of wijzigen van overeenkomsten, is de lading niet aan gekomen, gestolen of bedorven, komt de distributeur zijn afspraken niet na, wilt u de juridische risico’s nagaan zoals het checken van de algemene voorwaarden, wilt u procedures starten tegen een onderneming om uw schade te verhalen?  Hulp nodig bij Vervoerovereenkomsten, Algemene voorwaarden, Procedures, arbitrage en bindend advies, beslagkwesties, Ladingschades, vergunningen, aansprakelijkheid en verzekeringen? Schakel een transportrecht advocaat in.  

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over transportrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Transportrecht van A t/m Z

D E F G L M N O P R S T V