Burenrecht

Burenrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

U kunt bij ons terecht voor burenzaken zoals: geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte, afvoer van regenwater, beplantingen, erfgrens, grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen, vensters en balkons, grensoverschrijdende bouwwerken en gebruik van andermans onroerende zaak. Ook vergunningen die volgens u onterecht verleend of niet verleend is voor uitbouw en kappen van bomen kunt u melden.

Het Burenrecht regelt de onderlinge bevoegdheden en verplichtingen van buren. De wettelijke regeling is niet dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid.

Wilt u de ligging van de grenzen van uw perceel laten controleren, wilt u advies over hoe u overlast of problemen kunt voorkomen, of is er een geschil ontstaan met uw buren, neem dan contact met Meld.nl op.

Geluidsoverlast, afval voor de deur, discussies over de erfgrens en blaffende honden zorgen vaak voor ergernissen, die uiteindelijk eindigen in burenruzies. In zulke situaties kunt u voor advies bij ons terecht. 

Burenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z