Burenrecht

Burenrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

U kunt bij ons terecht voor burenzaken zoals: geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte, afvoer van regenwater, beplantingen, erfgrens, grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen, vensters en balkons, grensoverschrijdende bouwwerken en gebruik van andermans onroerende zaak. Ook vergunningen die volgens u onterecht verleend of niet verleend is voor uitbouw en kappen van bomen kunt u melden.

Het Burenrecht regelt de onderlinge bevoegdheden en verplichtingen van buren. De wettelijke regeling is niet dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid.

Wilt u de ligging van de grenzen van uw perceel laten controleren, wilt u advies over hoe u overlast of problemen kunt voorkomen, of is er een geschil ontstaan met uw buren, neem dan contact met Meld.nl op.

Geluidsoverlast, afval voor de deur, discussies over de erfgrens en blaffende honden zorgen vaak voor ergernissen, die uiteindelijk eindigen in burenruzies. In zulke situaties kunt u voor advies bij ons terecht. 

Burenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z