Burenrecht

Burenrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

U kunt bij ons terecht voor burenzaken zoals: geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte, afvoer van regenwater, beplantingen, erfgrens, grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen, vensters en balkons, grensoverschrijdende bouwwerken en gebruik van andermans onroerende zaak. Ook vergunningen die volgens u onterecht verleend of niet verleend is voor uitbouw en kappen van bomen kunt u melden.

Het Burenrecht regelt de onderlinge bevoegdheden en verplichtingen van buren. De wettelijke regeling is niet dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid.

Wilt u de ligging van de grenzen van uw perceel laten controleren, wilt u advies over hoe u overlast of problemen kunt voorkomen, of is er een geschil ontstaan met uw buren, neem dan contact met Meld.nl op.

Geluidsoverlast, afval voor de deur, discussies over de erfgrens en blaffende honden zorgen vaak voor ergernissen, die uiteindelijk eindigen in burenruzies. In zulke situaties kunt u voor advies bij ons terecht. 

Burenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z