Burenrecht

Burenrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Heeft u te maken met geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte, afvoer van regenwater, beplantingen, erfgrens, grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen, vensters en balkons, grensoverschrijdende bouwwerken en gebruik van andermans onroerende zaak, vergunningen die volgens u onterecht is verleend of niet verleend is voor uitbouw en kappen van bomen? Laat uw zaak scannen.   

Wilt u de ligging van de grenzen van uw perceel laten controleren, wilt u advies over hoe u overlast of problemen kunt voorkomen, of is er een geschil ontstaan met uw buren? Het Burenrecht regelt de onderlinge bevoegdheden en verplichtingen van buren. De wettelijke regeling is niet dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid. Komt u er niet uit? Laat dan uw zaak scannen.   

Doe hier uw aanvraag>>>

Burenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z