Overlast

Overlast Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

Direct een advocaat of mediator nodig bij overlast? Laat hier uw melding achter.

U kunt over de volgende Overlast thema’s melden:
Burenoverlast Dierenoverlast – Geurhinder  – Geluidshinder – Hondenoverlast – Lichthinder –  Parkeeroverlast  Stofoverlast – Vergunningen – Verkeersoverlast Woonfraude – Woonoverlast
(scroll verder voor de complete lijst)

Overlast kunt u door middel het nemen van (juridische) maatregelen op laten houden of drastisch verminderen. Heeft u als burger te maken met overlastgevende zaken, dan kunt u maatregelen treffen door dit te melden bij Meld.nl. 

U kunt melden bij geluidsoverlast, geuroverlast, bouwoverlast, woonoverlast, burenoverlast, stankoverlast, stofoverlast, lichthinder, overlast van bedrijven, evenementen, ongedierte, cafe’s, concerten, (blaffende) honden, buren, rook, schade, tuinhaard, hangjongeren, vliegvelden , vliegtuigen, zwerfafval, etc.

Wij helpen u graag verder door de beste oplossingen aan te dragen voor de hinder die u ervaart. Het kan zijn dat een vergunning of ontheffing niet had moeten verleend bij het verrichten van bepaalde activiteiten waardoor u overlast ervaart en wij een bestuursrechtelijke procedure moeten uitvoeren om de vergunning of ontheffing ongedaan te maken. In andere gevallen kunnen we meteen naar de rechter stappen. Het kan ook zijn dat de overheid onterecht een vergunning verleend aan een bedrijf, terwijl de vestiging in strijd is met het bestemmingsplan.  

In een procedure zal er nader gemotiveerd worden waarom er sprake is van een aanvaardbaar of onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Diverse omringende overlast veroorzakende omstandigheden dienen namelijk meegenomen te worden in het onderzoek. Om een duidelijk, onafhankelijk beeld van de hinder te geven, bied Meld.nl voor particulieren en bedrijven onderzoeken aan waarbij een raming gemaakt kan worden van de eventuele aanpassingen die samen worden gevat in een rapportage.

Wij kunnen in sommige gevallen een onderzoek laten uitvoeren. Een onderzoeksrapport is ook belangrijk bij eventuele procedures. Voor inspectie en rapportage bij overlast en eventuele procedures kunt u Meld.nl inschakelen. Om een duidelijk, onafhankelijk beeld van de hinder te geven, biedt Meld.nl particulieren en bedrijven een scala aan oplossingen aan.  

Overlast kan ernstige gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress, hoge bloeddruk of een andere ziekte. Het is daarom belangrijk om maatregelen treffen door dit te melden bij Meld.nl om zo het overlast te laten stoppen. 

Overlast van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z