Overlast

Overlast Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Overlast kan door middel van het nemen van (juridische) maatregelen ophouden of drastisch worden vermindert. Hulp nodig bij onderzoek, preventie, mediation, (letsel)schade en (bezwaar-klacht)procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

In een procedure kan nader gemotiveerd worden waarom er sprake is van een aanvaardbaar of onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Diverse omringende overlast veroorzakende omstandigheden dienen namelijk meegenomen te worden in het onderzoek. Om een duidelijk, onafhankelijk beeld van de hinder te geven, kan voor particulieren en bedrijven onderzoek worden gedaan waarbij een raming gemaakt kan worden van de eventuele aanpassingen die samen worden gevat in een rapportage. Een onderzoeksrapport is ook belangrijk bij eventuele procedures. 

Overlast kan ernstige gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress, hoge bloeddruk of een andere ziekte. Het is daarom belangrijk om maatregelen treffen door dit te melden om zo het overlast te laten stoppen. 

Overlast van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z