Overlast

Overlast Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Overlast kan uw woongenot aantasten en ernstige gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress, hoge bloeddruk of een andere ziekte bezorgen.  Het is daarom belangrijk om maatregelen te treffen om het overlast te laten stoppen. 

Wij kunnen de overlast laten stoppen door aan te tonen dat er sprake is van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Als uw woongenot is aangetast door overlast, dan kunnen wij voor de gederfde woongenot de overlast veroorzaker aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen. 

Afhankelijk van de situatie kan een mediator in een vroeg stadium oplossing bieden, en in sommige gevallen is het genoodzaakt om een procedure op te starten. 

Overlast kan door middel van het nemen van juridische en praktische maatregelen ophouden of drastisch worden vermindert. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Overlast van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z