Overlast

Overlast Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Overlast kunt u door middel het nemen van (juridische) maatregelen op laten houden of drastisch verminderen. Heeft u als burger te maken met overlastgevende zaken, dan kunt u maatregelen treffen door dit te melden bij Meld.nl. 

U kunt juridische hulp zoeken bij chronisch geluidsoverlast, geuroverlast, bouwoverlast, woonoverlast, burenoverlast, stankoverlast, stofoverlast, lichthinder, overlast van bedrijven, evenementen, ongedierte, cafe’s, concerten, (blaffende) honden, buren, rook, schade, tuinhaard, hangjongeren, vliegvelden , vliegtuigen, zwerfafval, etc.

Wij helpen u graag verder door de beste oplossingen aan te dragen voor de hinder die u ervaart. Het kan zijn dat een vergunning of ontheffing niet had moeten verleend bij het verrichten van bepaalde activiteiten waardoor u overlast ervaart en wij een bestuursrechtelijke procedure moeten uitvoeren om de vergunning of ontheffing ongedaan te maken. In andere gevallen kunnen we meteen naar de rechter stappen. Het kan ook zijn dat de overheid onterecht een vergunning verleend aan een bedrijf, terwijl de vestiging in strijd is met het bestemmingsplan.  

In een procedure zal er nader gemotiveerd worden waarom er sprake is van een aanvaardbaar of onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Diverse omringende overlast veroorzakende omstandigheden dienen namelijk meegenomen te worden in het onderzoek. Om een duidelijk, onafhankelijk beeld van de hinder te geven, bied Meld.nl voor particulieren en bedrijven onderzoeken aan waarbij een raming gemaakt kan worden van de eventuele aanpassingen die samen worden gevat in een rapportage.

Wij kunnen in sommige gevallen een onderzoek laten uitvoeren. Een onderzoeksrapport is ook belangrijk bij eventuele procedures. Voor inspectie en rapportage bij overlast en eventuele procedures kunt u Meld.nl inschakelen. Om een duidelijk, onafhankelijk beeld van de hinder te geven, biedt Meld.nl particulieren en bedrijven een scala aan oplossingen aan.  

Overlast kan ernstige gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress, hoge bloeddruk of een andere ziekte. Het is daarom belangrijk om maatregelen treffen door dit te melden bij Meld.nl om zo het overlast te laten stoppen. 

Direct een advocaat of mediator nodig bij overlast? Laat hier uw melding achter.

U kunt over de volgende zaken juridisch hulp vragen:
Burenoverlast – Dierenoverlast – Geurhinder  – Geluidshinder – Hondenoverlast – Lichthinder –  Parkeeroverlast – Stofoverlast – Vergunningen – Verkeersoverlast – Woonfraude – Woonoverlast
(scroll verder voor de complete lijst)

Overlast van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z