Discriminatie

Discriminatie melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Iedere vorm van discriminatie kunt u via ons melden. Wij zorgen dat uw melding bij de juiste instantie terecht komt, zodat er iets mee gedaan kan worden. Onder discriminatie wordt verstaan: “Het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. U kunt gediscrimineerd zijn op: • Ras • Afkomst • Geslacht • Leeftijd • Geaardheid 

Waar kunt u melden:

  • MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet.
  • Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.
  • Antidiscriminatiebureaus (ADB’s) en meldpunten die op lokaal en regionaal niveau opereren. Zij bieden onder meer ondersteuning en advies bij klachten, organiseren projecten, geven voorlichting en registreren klachten over en meldingen van discriminatie.

Ook u kunt binnen uw bedrijf, instelling, wijk of gemeente veel doen tegen discriminatie door kennis op te doen:

  • De Databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie biedt een overzicht van inspirerende Nederlandse praktijkvoorbeelden, die zich richten op het voorkomen/bestrijden van discriminatie en/of het bevorderen van gelijke behandeling. De praktijken dienen als inspiratiebron en hulpmiddel. Bij iedere praktijk worden onder meer succesfactoren en concrete tips gegeven.
  • Ieder(in) is het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
  • Art.1 is hét landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden. Onderzoekers, juristen, beleidsadviseurs, trainers en communicatiemedewerkers werken bij Art.1 samen om een uniek dienstenpakket aan te bieden.
  • Het Kennisplatform Integratie en Samenleving laat via een audit zien hoe ver uw organisatie gevorderd is met diversiteitsbeleid. U krijgt stellingen over vijf onderdelen van diversiteitsbeleid. Hier volgt een bepaalde score uit. Ook krijgt u bij elke stelling achtergrondinformatie, tips en praktijkvoorbeelden die u verder kunnen helpen.

Bent u slachtoffer van discriminatie dan kunt u aangifte doen (tegen de verdachte). Als het Openbaar Ministerie na uw aangifte besluit om de zaak voor de strafrechter te laten komen dan kunt u bij een strafrechtelijke procedure als benadeelde partij zich voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. 

Het is belangrijk om iedere vorm van discriminatie te melden. Alleen als de juiste instanties op de hoogte zijn van het onrechtmatige onderscheid dat is gemaakt, kan er ook daadwerkelijk iets aan worden gedaan. Bent u of iemand uit uw omgeving slachtoffer van discriminatie? Schroom dat niet om dit te melden via Meld.nl. Een melding doen via Meld.nl is gemakkelijk, betrouwbaar en doeltreffend. Klik op de meldbutton om uw melding van discriminatie direct te starten.

Meld.nl neemt geen meldingen aan en verzamelt geen persoonsgegevens via deze site. Meld.nl is een portal en geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Zie disclaimer.

Discriminatie van A t/m Z

A B D E G H I L M O R S V Z