Discriminatie


Discriminatie melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Geschillen – Schade – Klachten hier melden.
Verdacht van Discriminatie? Wij verwijzen u door naar Het Juridisch Meldpunt.

Doe melding van Discriminatie met dit formulier.
Pesten op het werk, op school, in de krijgsmacht of in de zorg melden met dit formulier(scroll verder voor de complete lijst)

Wat is de Nederlandse Identiteit? 

Onder discriminatie wordt verstaan: “Het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen”. U kunt gediscrimineerd zijn op: • Ras • Afkomst • Geslacht • Leeftijd • Geaardheid

Het is belangrijk om iedere vorm van discriminatie te melden. Alleen als u ons op de hoogte houd van het onrechtmatige onderscheid dat is gemaakt, kan er ook daadwerkelijk iets aan worden gedaan. Schroom dat niet om dit te melden via Meld.nl. Een melding doen via Meld.nl is gemakkelijk, betrouwbaar en doeltreffend. Klik op de meldbutton om uw melding direct te starten.

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie verplicht staten onder andere om het verspreiden van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat strafbaar te verklaren. De rechter maakt in een strafproces uit of de grens van het toelaatbare is bereikt. 

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Discriminatie van A t/m Z

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W Z