Discriminatie

Discriminatie melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.
Verdacht van Discriminatie? Laat hier uw melding achter.
Doe melding van Discriminatie met dit formulier.

Krijg meer inzicht in onze Nederlandse identiteit. lees verder.

Pesten op het werk, op school en op het werk melden met dit formulier(scroll verder voor de complete lijst)

Onder discriminatie wordt verstaan: “Het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen”. U kunt gediscrimineerd zijn op: • Ras • Afkomst • Geslacht • Leeftijd • Geaardheid

Het is belangrijk om iedere vorm van discriminatie te melden. Alleen als u ons op de hoogte houd van het onrechtmatige onderscheid dat is gemaakt, kan er ook daadwerkelijk iets aan worden gedaan. Schroom dat niet om dit te melden via Meld.nl. Een melding doen via Meld.nl is gemakkelijk, betrouwbaar en doeltreffend. Klik op de meldbutton om uw melding direct te starten.

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie verplicht staten onder andere om het verspreiden van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat strafbaar te verklaren. De rechter maakt in een strafproces uit of de grens van het toelaatbare is bereikt. 

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Discriminatie van A t/m Z

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W Z