Discriminatie

Discriminatie Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Verdacht van Discriminatie? U kunt hier uw melding voor rechtshulp doen.
Slachtoffer van discriminatie? Doe hier uw melding voor rechtshulp.

Rechtshulp bij Pesten op het werk, op school en op het werk met dit formulier

De focus ligt op het gebrek aan zwarte en gekleurde personeel, maar de media zal zich nooit wagen aan de diepere laag van racisme in de media, dat veel verder gaat dan een tekort aan personeel met ’n migratie achtergrond. lees verder>>>

Onder discriminatie wordt verstaan: “Het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen”. U kunt gediscrimineerd zijn op: • Ras • Afkomst • Geslacht • Leeftijd • Geaardheid

Het is belangrijk om iedere vorm van discriminatie te melden. Alleen als u ons op de hoogte houd van het onrechtmatige onderscheid dat is gemaakt, kan er ook daadwerkelijk iets aan worden gedaan. Schroom dat niet om dit te melden via Meld.nl. Een melding doen via Meld.nl is gemakkelijk, betrouwbaar en doeltreffend. Klik op de meldbutton om uw melding direct te starten.

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie verplicht staten onder andere om het verspreiden van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat strafbaar te verklaren. De rechter maakt in een strafproces uit of de grens van het toelaatbare is bereikt. 

Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de Overheid.

Discriminatie van A t/m Z

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V W Z