Medisch recht

Medisch Recht Advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Gezondheidsrecht omvat o.a. de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), het medisch tuchtrecht, geneesmiddelenwetgeving, het psychiatrisch patiënten-recht, het klachtrecht, het medisch tuchtrecht en het medische aansprakelijkheidsrecht. De wetten moeten erop toezien dat de rechten van de patiënt, zorgverleners en zorgaanbieders beschermt wordt.

De AVG geeft patiënten ook meer rechten. U heeft recht op: rectificatie bij onjuiste persoonsgegevens – wissen van gegevens als u wilt dat de gegevens niet bewaard worden – bezwaar maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

Heeft uw zaak betrekking op: medische klachten of geschillen, (letsel)schade, schending zorgplicht, medisch dossier, medische fouten en missers, schadevergoeding, beroep of bezwaar beslissing UWV-arts en overige procedures? 

Doe hier uw aanvraag>>>

Medisch recht van A t/m Z

A B C D F G H I K L M N O P R S T V W Z