Medisch recht

Medisch Recht Advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Gezondheidsrecht omvat o.a. de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), het medisch tuchtrecht, geneesmiddelenwetgeving, het psychiatrisch patiëntenrecht, het klachtrecht, het medisch tuchtrecht en het medische aansprakelijkheidsrecht. De wetten moeten erop toezien dat de rechten van de patiënt, zorgverleners en zorgaanbieders beschermt wordt.

Voor rechtshulp bij medische vragen, klachten of geschillen, schade of schending zorgplicht kunt u een medisch recht advocaat inschakelen. 

Bij letselschade opgelopen door medische fouten die vermijdbaar waren, kunt u letselschadevergoeding eisen en de arts, zorgverlener, of zorginstelling waar de zorgverlener werkzaam is hiervoor medisch aansprakelijk stellen.

Bij beroep of bezwaar beslissing UWV-arts kunt u een bestuursrecht advocaat inschakelen, bij onterechte ontslag wegens ziekte kunt u een arbeidsrecht advocaat inschakelen en bij tuchtrechtelijke procedures een tuchtrecht advocaat inschakelen.  

Art. 4, sub a, b, c en d WGBH/CZ verbod op discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte bij solliciteren. U kunt het (niet bindend) advies van de NVP die de sollicitatieprocedure toetst gebruiken bij het eisen van een schadevergoeding bij de rechter.

Heeft u letselschade opgelopen op het werk door een arbeidsongeval of beroepsziekte, in het verkeer, door een whiplash, door een medische fout, bij mishandeling of ‘n zedendelict, door ‘n ondeugdelijk of gebrekkig product of door een andere oorzaak, dan kunt u letselschade melden. Voor rechtshulp bij letselschade kunt u een letselschade advocaat inschakelen. 

Vanaf 25-05-2018 zal de nieuwe privacywetgeving in werking treden: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorgaanbieders zullen meer moeten meer doen om de privacy- en gegevensbescherming te bevorderen. De AVG geeft patiënten ook meer rechten.

U heeft recht op: rectificatie bij onjuiste persoonsgegevens – wissen van gegevens als u wilt dat de gegevens niet bewaard worden – bezwaar maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens. Schakel ons Medisch Recht Advocaat in. 

Veranderingen in de zorgsector en de taken die zorgverzekeraars en gemeenten bij hebben gekregen leiden tot veel vragen, misstanden of klachten bij zorgbehoevenden. Meld.nl zal per situatie u naar gespecialiseerde advocaten en juristen op het gebied van zorg verwijzen. 

  • Geeft de gemeente geen ondersteuning die u volgens de Wmo hoort te krijgen.
  • U heeft langdurige en intensive zorg volgens de Wlz nodig maar CIZ geeft u niet de juiste indicatie.
  • Zijn er geschillen met uw zorgverzekeraar.
  • Komt de gemeente haar Jeugdwet zorgplicht om de juiste zorg en ondersteuning aan uw kind te bieden niet na.
  • Heeft u geschillen over Persoonsgebondenbudget (Pgb) met CIZ, de gemeente of SVB.
  • U heeft klachten over handelen en beoordeling zorgverlener, (second opinion) en medisch dossier. 
  • U bent chronische ziek en u krijgt niet de financiële middelen om de kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen te dekken. 

Medisch recht van A t/m Z

A B C D F G H I K L M N O P R S T V W Z