Medisch recht

Medisch Recht Advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Gezondheidsrecht omvat o.a. de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), het medisch tuchtrecht, geneesmiddelenwetgeving, het psychiatrisch patiënten-recht, het klachtrecht, het medisch tuchtrecht en het medische aansprakelijkheidsrecht. De wetten moeten erop toezien dat de rechten van de patiënt, zorgverleners en zorgaanbieders beschermt wordt.

Zorgaanbieders moeten meer doen om de privacy- en gegevensbescherming te bevorderen. De AVG geeft patiënten ook meer rechten. U heeft recht op: rectificatie bij onjuiste persoonsgegevens – wissen van gegevens als u wilt dat de gegevens niet bewaard worden – bezwaar maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

Hulp nodig bij medische klachten of geschillen, (letsel)schade, schending zorgplicht, medisch dossier, medische fouten en missers, schadevergoeding, beroep of bezwaar beslissing UWV-arts en overige procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Medisch recht van A t/m Z

A B C D F G H I K L M N O P R S T V W Z