Sociale Zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Hulp nodig bij Wmo, PGB, uitkeringen, pensioenen, bezwaar, beroep, onderzoek, schade, geschillen en procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Als werknemer of werkgever. Als burger die aangewezen is op een uitkering van de UWV, SVB of gemeente. Gehandicapte die aangewezen zijn op een  voorziening. Of als belastingplichtige die van de belastingdienst toeslagen ontvangt. Het uitkeringsstelsel is buitengewoon ingewikkeld. Bij geschillen is het daarom verstandig om een Sociale Zekerheidsrecht advocaat in te schakelen. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor de volgende zaken: 

 • verweer tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV;
 • Wmo / PGB aanvraag, bezwaar, beroep, boete; 
 • Werknemer, die ziek is of werkloos dreigt te worden;
 • Werkgever als er een loonsanctie wordt opgelegd of ten onrechte een uitkering wordt toegekend;
 • Als gehandicapte niet in aanmerking komt voor een voorziening;
 • informatie over de transitievergoeding;
 • verweer tegen onterecht korting of stopzetting op bijstandsuitkering;
 • verweer tegen beslissing UWV, SVB en gemeente;
 • Belastingdienst vordert toeslagen terug; 
 • hulp bij een bezwaarprocedure tegen het UWV of een ander orgaan van de overheid;
 • hulp bij een beroep bij de rechtbank;

Sociale Zekerheidsrecht van A t/m Z

A B C D F G H I K L M N O P R S T U V W Z