Sociale Zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Problemen met uw uitkeringsinstantie? U kunt hier uw melding achterlaten.(Sociale Zekerheidsrecht).

Wmo – PGB: Is uw aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of PGB (deels) afgewezen en is uw bezwaar ook afgewezen, dan kunt u beroep instellen. Wmo en PGB zaken hier melden.

Werknemers en Werkgevers die rechtshulp nodig hebben, kunnen hier melding doen.(Arbeidsrecht).

Letselschade door Arbeidsongeval hier melden.

Alle overige Werkgerelateerde meldingen kunt u met dit formulier doorgeven.

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Als werknemer of werkgever. Als burger die aangewezen is op een uitkering van de UWV, SVB of gemeente. Gehandicapte die aangewezen zijn op een  voorziening. Of als belastingplichtige die van de belastingdienst toeslagen ontvangt. Het uitkeringsstelsel is buitengewoon ingewikkeld. Het is daarom verstandig een Sociale Zekerheidsrecht advocaat in te schakelen. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor de volgende zaken: 

 • verweer tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV;
 • Wmo / PGB aanvraag, bezwaar, beroep, boete; 
 • Werknemer, die ziek is of werkloos dreigt te worden;
 • Werkgever als er een loonsanctie wordt opgelegd of ten onrechte een uitkering wordt toegekend;
 • Als gehandicapte niet in aanmerking komt voor een voorziening;
 • informatie over de transitievergoeding;
 • verweer tegen onterecht korting of stopzetting op bijstandsuitkering;
 • verweer tegen beslissing UWV, SVB en gemeente;
 • Belastingdienst vordert toeslagen terug; 
 • hulp bij een bezwaarprocedure tegen het UWV of een ander orgaan van de overheid;
 • hulp bij een beroep bij de rechtbank;

Sociale Zekerheidsrecht van A t/m Z

A B C D F G H I K L M N O P R S T U V W Z