Sociale Zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Wmo – PGB: Is uw aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of PGB (deels) afgewezen en is uw bezwaar ook afgewezen, dan kunt u beroep instellen. Wmo en PGB zaken hier melden.

Werknemers en Werkgevers die rechtshulp nodig hebben, kunnen hier melding doen.(Arbeidsrecht).

Letselschade door Arbeidsongeval hier melden.

Alle overige Werkgerelateerde meldingen kunt u met dit formulier doorgeven.

Problemen met uw uitkeringsinstantie? U kunt hier uw melding achterlaten.(Sociale Zekerheidsrecht).

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Als werknemer of werkgever. Als burger die aangewezen is op een uitkering van de UWV, SVB of gemeente. Gehandicapte die aangewezen zijn op een  voorziening. Of als belastingplichtige die van de belastingdienst toeslagen ontvangt. Het uitkeringsstelsel is buitengewoon ingewikkeld. Het is daarom verstandig een Sociale Zekerheidsrecht advocaat in te schakelen. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor de volgende zaken: 

 • verweer tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV;
 • Wmo / PGB aanvraag, bezwaar, beroep, boete; 
 • Werknemer, die ziek is of werkloos dreigt te worden;
 • Werkgever als er een loonsanctie wordt opgelegd of ten onrechte een uitkering wordt toegekend;
 • Als gehandicapte niet in aanmerking komt voor een voorziening;
 • informatie over de transitievergoeding;
 • verweer tegen onterecht korting of stopzetting op bijstandsuitkering;
 • verweer tegen beslissing UWV, SVB en gemeente;
 • Belastingdienst vordert toeslagen terug; 
 • hulp bij een bezwaarprocedure tegen het UWV of een ander orgaan van de overheid;
 • hulp bij een beroep bij de rechtbank;

Sociale Zekerheidsrecht van A t/m Z

A B C D F G H I K L M N O P R S T U V W Z