Sociale Zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Hulp nodig bij Wmo, PGB, uitkeringen, pensioenen, bezwaar, beroep, onderzoek, schade, geschillen en procedures? Laat uw melding scannen. 

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Als werknemer of werkgever. Als burger die aangewezen is op een uitkering van de UWV, SVB of gemeente. Gehandicapte die aangewezen zijn op een  voorziening. Of als belastingplichtige die van de belastingdienst toeslagen ontvangt. Het uitkeringsstelsel is buitengewoon ingewikkeld. Bij geschillen is het daarom verstandig om uw zaak te laten scannen.  

U kunt terecht voor de volgende zaken: 

 • verweer tegen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV;
 • Wmo / PGB aanvraag, bezwaar, beroep, boete; 
 • Werknemer, die ziek is of werkloos dreigt te worden;
 • Werkgever als er een loonsanctie wordt opgelegd of ten onrechte een uitkering wordt toegekend;
 • Als gehandicapte niet in aanmerking komt voor een voorziening;
 • informatie over de transitievergoeding;
 • verweer tegen onterecht korting of stopzetting op bijstandsuitkering;
 • verweer tegen beslissing UWV, SVB en gemeente;
 • Belastingdienst vordert toeslagen terug; 
 • hulp bij een bezwaarprocedure tegen het UWV of een ander orgaan van de overheid;
 • hulp bij een beroep bij de rechtbank;

Doe hier uw aanvraag>>>

Sociale Zekerheidsrecht van A t/m Z

A B C D F G H I K L M N O P R S T U V W Z