Grondrechten

Grondrechten advocaten melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Grondrechten zijn fundamentele rechten die u heeft om een menswaardig bestaan te lijden en die u persoonlijke vrijheid verzekeren. De overheid mag niet aan uw grondrechten komen. Deze grondrechten zijn opgenomen in de Nederlandse Grondwet en in een groot aantal internationale verdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, het Internationale Verdrag voor Burger- en Politieke Rechten, het Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind.

Grondrechten vormen het fundament bij procedures voor de Nederlandse rechter en in procedures voor internationale tribunalen zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Mensenrechtencomité in Geneve. Hulp nodig bij beperking en schending van de grondrechten? Laat uw melding scannen. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Grondrechten van A t/m Z

B C D E G I J M O P R S V