Strafrecht

Strafrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Strafrecht
Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit. Het Nederlandse  Wetboek van Strafrecht vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht. Daarnaast staan misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet. Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. Zowel overtredingen als misdrijven zijn strafbaar.

Rechten verdachte
Volgens de wet bent u verdachte als uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden naar voren komt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, als u vervolgd wordt voor een strafbaar feit, als er tegen u een strafrechtelijk financieel onderzoek loopt of als u voor een strafbaar feit bent veroordeeld en de officier van justitie probeert bepaalde goederen of geld dat u door een strafbaar feit verkregen heeft aan u te ontnemen. Er moet voldoende aanleiding en een redelijke vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit zijn om u te verdenken van het plegen van een strafbaar feit. Politie en Justitie kan u niet op gevoel als verdachte aanmerken. 

Recht op advocaat bij verhoor
Indien de politie u als verdachte van een strafbaar feit aanmerkt, dan moet u tussen het moment van uw arrestatie en het moment van eerste verhoor gewezen worden op uw recht om een advocaat te raadplegen. Alleen als de verdachte ondubbelzinnig afstand doet van zijn recht, dan bestaat die plicht niet. Het recht op een advocaat gaat in vanaf het moment van inverzekeringstelling. Indien de politie tijdens de verzekeringstelling op meer strafbare feiten stuit, zal de verdachte opnieuw moeten worden gewezen op zijn recht op een advocaat. U krijgt een advocaat toegewezen of u kiest uw eigen advocaat.

Voorarrest
De politie kan dwangmiddelen gebruiken als u als verdachte wordt aangemerkt zoals staande houden, aanhouden en fouilleren, binnentreden van woning, inbeslagneming, computeronderzoek en telefoon- en internettap. De politie kan u 6 uren op het politiebureau verhoren. De officier van justitie moet daarna toestemming geven om u langer dan 6 uur vast te houden. U wordt dan in verzekering gesteld. Dit kan 3 dagen duren. In uitzondering kan dit verlengd worden. Na 3 dagen en 15 uur vast te hebben gezeten wordt u voorgeleid bij de Rechter-Commissaris. De RC toetst of de inverzekeringstelling volgens de juiste procedure is gegaan. Als u onterecht in voorlopige hechtenis heeft gezeten, heeft u recht op schadevergoeding.

Dagvaarding
De officier van justitie zal de verdachte dagvaarden en vervolgen voor een strafbaar feit. In de dagvaarding staat voor welke feit die vervolgd wordt en waar en wanneer de rechter de zaak op een zitting behandelt. De dagvaarding moet in persoon aan de verdachte worden uitgereikt om ervoor te zorgen dat de verdachte geinformeerd wordt over de vervolging en waar en wanneer de zitting in het kader van de strafzaak gaat spelen. Als de verdachte niet verschijnt op de zitting, kan die bij verstek worden veroordeeld. De uitspraak zal aan de verdachte in persoon worden betekend alvorens de uitspraak ten uitvoer wordt gelegd. Indien de verdachte verhinderd is, kan die om aanhouding van de zitting vragen of zijn advocaat machtigen om als bepaaldelijk gevolmachtigd advocaat namens hem op te treden. 

Rechten slachtoffer na misdrijf
Het Openbaar Ministerie kan besluiten om de verdachte van een misdrijf te vervolgen. Het slachtoffer heeft recht om bij de strafrechtelijke procedure als benadeelde partij zich voegen als schadevergoeding wordt verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die is opgelopen door het delict. Besluit de officier van justitie (OM) de verdachte niet te vervolgen voor het strafbare feit, dan kan het slachtoffer een klacht ‘niet vervolging artikel 12 procedure’ indienen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, kan het gerechtshof het OM bevelen om alsnog de verdachte te vervolgen. Het slachtoffer heeft recht op inzage van het proces-verbaal waarin alle verklaringen en stukken over het misdrijf zijn opgenomen. Het slachtoffer kan de gevolgen van het misdrijf kenbaar maken tijdens de zitting door gebruik te maken van het spreekrecht. 

de  en het slachtoffer of nabestaande bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, dan kan een strafrecht mediator het gesprek begeleiden. De gevolgen van het strafbare feit worden besproken, en ook de schade die het slachtoffer lichamelijk, emotioneel en/of materiëel heeft geleden en die te herstellen. Indien de behoefte en bereidheid er is bij alle partijen, dan kan de mediator de gesprekken begeleiden.  

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over strafrecht. Voor verdachten, getuigen en slachtoffers bij strafrechtelijke processen is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.  

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Strafrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z