Misstanden Melden

Misstanden en integriteitsschendingen melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Voor scannen, bemiddeling en aandragen van uw zaak; ga naar dit formulier

Misstanden kunnen zijn: schending wettelijk voorschrift, gevaar volksgezondheid, gevaar veiligheid personen, gevaar aantasting milieu, gevaar functioneren overheid of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten. 

Hulp nodig bij onderzoek naar integriteitsschending door werknemers, werkgevers of (ambtelijk) bestuur? Bent u klokkenluider, verdachte of slachtoffer? Laat uw melding scannen door Meld.nl.

Integriteitsschendingen zijn bijvoorbeeld:

  • belangenverstrengeling;
  • misbruik van bevoegdheden of positie;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie;
  • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik eigendommen van overheid of bedrijf.

Doe hier uw aanvraag>>>

Misstanden Melden van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z