Letselschade

Letselschade melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Mediator nodig bij letselschade? U kunt hier melden.

Heeft u als burger of bedrijf schade geleden door handelen van de overheid dan kunt u schadevergoeding eisen. De schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed, inkomensderving of omrijschade tot gevolg hebben.
Schade ontstaan door de overheid hier melden.
Zie planschade en nadeelcompensatie. 

Heeft u materiële of immateriële schade opgelopen op het werk, in het verkeer, door een medische fout, bij mishandeling of zedendelict, door ondeugdelijk of gebrekkig product of door een andere oorzaak, dan kunt u Meld.nl inschakelen.

U heeft als slachtoffer van bijvoorbeeld ongevallen in het verkeer of op het werk, door een misdrijf of een medische misser vaak recht op een schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. Het zijn niet alleen lichamelijke letsel dat vergoed wordt, maar ook geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries, etc.

U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en daarom is het verstandig om een gespecialiseerde maar ook ervaren advocaat in te schakelen die volledig uw belangen zal dienen en het maximale vergoeding voor u zal opeisen. 

De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals:

  • smartengeld
  • medische kosten
  • materiële schade
  • inkomensschade
  • verlies zelfwerkzaamheid
  • wettelijke rente
  • kosten voor deskundige bijstand

Letselschade van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P S T U V W Z